RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 24 listopada 2017 r.

I


Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli p. Józef Jędrszczyk – emerytowany zastępca Kwestora, prof. Stanisław Urban – doktor honoris causa Uniwersytetu Rolniczego oraz mgr Danuta Banaś-Szczerbik – emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Senat uczcił ich pamięć minutą ciszy.


Rektor poinformował, że wpłynął list od p. Stanisława Kowalczyka, prezesa Zarządu Karpackiego Związku Pszczelarzy z podziękowaniami dla prof. Floriana Gambusia, prof. Mariana Tischnera oraz prof. Krystyny Czekońskiej za zorganizowanie i przeprowadzenie w dniach 14-15 października br. konferencji naukowej Substancje toksyczne w środowisku pszczół.

Senat pozytywnie zaopiniował zatrudnienie
• prof. dra hab. inż. Andrzeja Sechmana na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt,
• prof. dr hab. inż. Teresy Leszczyńskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Żywienia Człowieka,
• dra hab. inż. Jerzego Skrzyszewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Szczegółowej Hodowli Lasu Instytutu Ekologii i Hodowli Lasu.

Senat zniósł od roku akademickiego 2018/2019 kierunek studiów I stopnia ichtiologia
i rybactwo śródlądowe prowadzony na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt.

Senat pozytywnie zaopiniował „Założenia do Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na rok 2018”.

Senat wybrał Kancelarię Audytorską Jolanta Grabska-Czekońska do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2017 i 2018.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 29.11.2017
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 29.11.2017
Dokument oglądany razy: 322