RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 27 października 2017 r.

 


Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarł mgr inż. Andrzej Cerek - pracownik techniczny Katedry Ochrony Roślin Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa.
Senat uczcił jego pamięć minutą ciszy.

Rektor wręczył listy gratulacyjne dla prof. Stanisława Małka, któremu Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk leśnych oraz prof. Renaty Kostogrys, która otrzymała tytuł profesora nauk rolniczych.

Rektor poinformował, że:
• prof. Janusz Żmija został wybrany na członka Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego na kadencję od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.,
• wpłynęło pismo od Burmistrza Miastka p. Romana Ramiona
z podziękowaniami dla dra inż. arch. Michała Uruszczaka oraz Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Krzysztofa Gawrońskiego za owocną i wszechstronną współpracę, która zaowocowała wystawą prac wykonanych przez studentów kierunku architektura Krajobrazu,
• w dn. 18 października br. po przedłużającym się postępowaniu Sąd uznał, że działka i Budynek Jubileuszowy należą do Skarbu Państwa, a to oznacza, że budynek zostaje w naszej Uczelni. Co więcej, sąd wykreślił UJ jako użytkownika działki. Wyrok zapadł w I instancji, UJ może się od niego odwołać.
• Uniwersytet Rolniczy otrzymał podziękowania od Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza za wsparcie akcji zbierania funduszy na rzecz chorych objętych opieką hospicyjną. Zebrano kwotę 3629,60 zł.

Senat nadał Odznakę „Za Wybitne Zasługi dla Uczelni” mgr inż. Marcie Stanek-Piątkowskiej.

Senat powołał w miejsce Katarzyny Staszewskiej, Anny Potyrak, Katarzyny Owcy i Anny Gąsienicy Dawida Furtaka, Karolinę Wicherek, Artura Gończowskiego i Marlenę Batorską w skład Senackiej Komisji ds. Nauczania na kadencję 2016-2020.

Senat przyjął do akceptującej wiadomości informację o wykonaniu planu rzeczowo-finansowego za 9 miesięcy 2017 r.


Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 06.11.2017
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 06.11.2017
Dokument oglądany razy: 350