RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR w dniu 26 maja 2017 r.

 

Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli: pan prof. dr hab. inż. Henryk Piróg – emerytowany profesor doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie genetyki i hodowli roślin, długoletni pracownik ówczesnego Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa; mgr Teresa Chrzanowska – emerytowany pracownik Biblioteki Głównej UR; mgr inż. Jan Sobociński – były dyrektor administracyjny; Liliana Drzał – emerytowany pracownik dziekanatu Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji.

Rektor poinformował, że:
- 17 maja odbyła się kolejna edycja akcji „Pola nadziei”;
- pani inż. arch. kraj. Agata Lenart została laureatką ogólnopolskiego konkursu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu architektury krajobrazu w roku akademickim 2015/2016, uzyskując wyróżnienie w kategorii prac inżynierskich. Promotorem pracy zatytułowanej „Projekt koncepcyjny rekompozycji Parku im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w nawiązaniu do pozostałości Fortu 9 Krowodrza” była dr inż. arch. Magdalena Swaryczewska.
- w trakcie tegorocznych krakowskich Juwenalii najmilszą studentką Krakowa została wybrana pani Alicja Janczura – studentka weterynarii;
- 19 maja odbył się koncert Jubileuszowy 10-lecia Chóru Męskiego Krakowskiego Środowiska Akademickiego „Agricola”.
- w dniach 24-27 maja odbywa się 17 edycja Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie.

Senat pozytywnie zaopiniował zatrudnienie prof. dra hab. inż. Andrzeja Misztala na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza.

Senat ustalił:
- wytyczne do opracowania programów i planów studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2017/2018.
- warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2018/2019.
- liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018.

Senat przyjął Przyjęcie sprawozdanie Kanclerza z wykonania powierzonych mu zadań za ostatni rok.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Sekretariacie Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 14.09.2017
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 14.09.2017
Dokument oglądany razy: 342