RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 28 kwietnia 2017 r.

 

Rektor poinformował, że:
- W okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli:
Pani Stanisława Chmiel – emerytowany pracownik Stacji Doświadczalnej Zakładu Szczegółowej Uprawy Roślin w Prusach,
Pan Andrzej Surówka – emerytowany pracownik techniczny UR.
- nastąpiła zmiana przedstawicieli studentów do Senatu UR, za p. Katarzynę Petko WTŻ powołana została p. Patrycja Babiarz WIŚiG.
- wpłynęły podziękowania od Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Gogacza dla NSZZ „Solidarność” za wspólne przeprowadzenie kolejnej XVII edycji Akcji Polacy-Rodakom.
- Wielkim sukcesem zakończyły się rozgrywane w Zakopanem, Drużynowe Mistrzostwa Związku Uczelni „InnoTechKrak” w narciarstwie alpejskim. W rywalizacji uczestniczyły reprezentacje Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Rolniczego składające się z 4 zawodników. Drużyna UR reprezentowana przez pracowników: mgra Wojciecha Dyrka i mgra Józefa Brzuchacza oraz studentów: Martę de Doliwa-Zielińską (UCMW) i Michała Basiurę (WL) zdobyła 2 złote medale i okazałe puchary ufundowane przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Opiekunem z ramienia Studium Wychowania Fizycznego była mgr Małgorzata Michalska.
-13 kwietnia 2017 roku w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów akredytacyjnych, przyznanych w II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC. Studia podyplomowe „edukacja przyrodniczo-leśna” po raz kolejny uzyskały certyfikat „Studia z Przyszłością 2017”. Ponadto zostały wyróżnione certyfikatem nadzwyczajnym „Laur Innowacji” przyznawanym tym spośród certyfikowanych kierunków, które – w opinii Komisji Eksperckiej – wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania z zakresu bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.

Senat wyraził zgodę na Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja prof. Arie Gertlerowi z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, na wniosek Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie:
- zatrudnienia prof. dra hab. Tadeusza Zająca na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Produkcji Roślinnej w Zakładzie Szczegółowej Uprawy Roślin;
- w sprawie akceptacji kandydatury prof. Jánosa Tézséra z Szent István University
w Gödöllő do nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej oraz
w sprawie powołania prof. dra hab. inż. Janusza Żmiji do przygotowania oceny dorobku kandydata;
- akceptacji kandydatury prof. dra hab. inż. Stanisława Kalembasa z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach do nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz w sprawie powołania prof. dra hab. inż. Floriana Gambusia do przygotowania oceny dorobku kandydata.

Senat przyjął zmianę przedstawicieli studentów w składzie Senackiej Komisji ds. Nauczania w kadencji 2016 – 2020;

Senat zatwierdził:
regulamin Studiów Doktoranckich;
sprawozdania z wykonania Planu rzeczowo-finansowego za 2016 r.

Senat ustalił:
- wytyczne do opracowania programów i planów studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2017/2018
- warunki i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018.

Senat zmienił uchwałę:
nr 28/2016 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2017/2018;
nr 14/2017 w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania planów
i programów studiów wyższych prowadzonych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2017/2018.


Senat przyjął analizę funkcjonowania Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia w 2015 roku.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Sekretariacie Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 24.05.2017
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 24.05.2017
Dokument oglądany razy: 549