RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu 27 stycznia 2017 r.

 
  


Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli:

- prof. dr hab. inż. Ryszard Kostuch – wieloletni, emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji,
- pani Elżbieta Wróblewska – emerytowany pracownik ówczesnego Wydziału Ogrodniczego,
- dr inż. Zofia Grzywnowicz-Gazda – emerytowany pracownik ówczesnego Wydziału Rolniczego.

Rektor poinformował, że:

Uczelnia otrzymała podziękowania od Fundacji DKMS za wsparcie akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego, organizowanej w ramach projektu HELPERS’ GENERATION, dzięki której baza potencjalnych dawców powiększyła się o 6714 osób. Akcja studentów UR koordynowana przez panią Magdalenę Jaśkowiec studentkę kierunku architektura krajobrazu. Zakończyła się wspaniałym wynikiem zarejestrowania 93 potencjalnych dawców.
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie wraz z Pracownikami i Wolontariuszami złożył gorące podziękowania za wszelką pomoc, którą otrzymali terminalnie chorzy podopieczni Hospicjum w 2016 r. od JM Rektora, Pracowników oraz Studentów Uczelni.
Polskie Towarzystwo Fizyczne ogłosiło rok 2017 Rokiem Mariana Smoluchowskiego. W związku z tym odbędzie się szereg wydarzeń związanych z jego osobą, których wykaz został zamieszczony w wiadomościach na stronie głównej UR.
Uczelnia otrzymała podziękowania za pomoc w Akcji SOS Uczelnie Schroniskom, w ramach której przeprowadzono zbiórkę dla bezdomnych zwierząt.

Senat pozytywnie zaopiniował:

 ponowne zatrudnienie prof. dra hab. inż. Bogusława Cieślikowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki,
 ponowne zatrudnienie prof. dra hab. inż. Stanisława Orła na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Biometrii i Produkcyjności Lasu Instytutu Zarządzania Zasobami Leśnymi.

Senat pozytywnie zaopiniował przekształcenie „Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb” oraz „Instytutu Chemii i Fizyki” w „Instytut Gleboznawstwa i Agrofizyki”, a także utworzenie w „Instytucie Gleboznawstwa i Agrofizyki” zakładów: „Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb” i „Zakład Fizyki”.

Senat wyraził zgodę na dzierżawę, na okres 20 lat, części działki nr 470/11 o pow. 5 ha obr. 0018 Rząska, gm. Zabierzów, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą nr KR2K/00022808/1.

Senat przyjął do akceptującej wiadomości informację Rektora o wprowadzeniu na dzień 31 grudnia 2016 roku zmian w Planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2016 uchwalonym Uchwałą Nr 48/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. – w brzmieniu załącznika.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 27.01.2017
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 27.01.2017
Dokument oglądany razy: 735