RSS
A A A
SmodBIP

Przebieg obrad Senatu w dniu 30 maja 2008 r.

UNIWERSYTETU ROLNICZEGO im. HUGONA KOŁŁĄTAJA w KRAKOWIE

           Rektor pogratulował prof. Kazimierzowi Kosiniakowi-Kamyszowi, odznaczonemu przez Premier Ukrainy Julię Tymoszenko Orderem za Zasługi dla Rozwoju Oświaty na Ukrainie.

Rektor wręczył list gratulacyjny Sławomirowi Kurpasce, który otrzymał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. Wręczył również listy gratulacyjne prof. Florianowi Gambusiowi, prof. Januszowi Kościelniakowi oraz prof. Teofilowi Łabzie, mianowanym na stanowisko profesora zwyczajnego.

Senat pozytywnie zaopiniował zatrudnienie:
• prof. dr hab. Wacława Biedy na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Budownictwa Wiejskiego,
• dr hab. Danuty Sochackiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich,
• dr hab. Andrzeja Woźniaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Technicznej Infrastruktury Wsi,
• dr hab. Elżbiety Sikory na stanowisko profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Żywienia Człowieka,
• dr hab. Andrzeja Tomka na stanowisko profesora nadzwyczajnego UR w Zakładzie Zoologii Leśnej i Łowiectwa,
• prof. dr hab. Bohdana Achrem-Achremowicza na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Technologii Węglowodanów,
• prof. dr hab. Waldemara Kmiecika na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Surowców i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego,
• prof. dr hab. Krzysztofa Koreleskiego na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych,
• prof. dr hab. Janusza Kolowcy na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki.
Senat podjął uchwały w sprawie utworzenia:
• specjalności prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt w ramach kierunku Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt,
• kierunku Architektura krajobrazu na Wydziale Ogrodniczym.
Senat zatwierdził warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2009/2010 na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Senat podjął uchwały w sprawie:
• realizacji kształcenia zamawianego w ramach kierunku inżynieria środowiska ,
• realizacji kształcenia zamawianego w ramach specjalności biotechnologia .

Senat pozytywnie zaopiniował powołanie Międzyuczelnianego Centrum Inżynierii Środowiska i Geodezji.
Senat podjął uchwałę w sprawie sytuacji finansowej szkół wyższych.
Senat zmienił uchwałę nr 10/2008 dotyczącą ustanowienia służebności na rzecz MPC dla działki nr 60/6 obr. 23 Śródmieście.Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 14.12.2009
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 14.12.2009
Dokument oglądany razy: 1 373