RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu UR 21 grudnia 2017r.

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.

Porządek obrad  ;

1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:
a) Rektora,
b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. inż. Marka Sikory na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Technologii Węglowodanów.

4. Opinia w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. lek. wet. Mariana Tischnera na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.

5. Opinia w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Elżbiety Samorek-Salamonowicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.

6. Zmiana Uchwały nr 41/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r., zmienionej Uchwałą nr 55/2017 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.

7. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: rolnictwo – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny.

8. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: rolnictwo – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny.

9. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: ochrona środowiska – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny.

10. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: ochrona środowiska – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny.

11. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: jakość i bezpieczeństwo środowiska – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny.

12. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: jakość i bezpieczeństwo środowiska – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny.

13. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: biogospodarka – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny.

14. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: biogospodarka – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny.

15. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: ekonomia – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny.

16. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: ekonomia – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny.

17. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: zarządzanie – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny.

18. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: leśnictwo – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Leśny.

19. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: leśnictwo – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Leśny.

20. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: bioinżynieria zwierząt – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt.

21. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: bioinżynieria zwierząt – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt.

22. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: biologia stosowana – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt.

23. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: biologia stosowana – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt.

24. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: zootechnika – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt.

25. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: zootechnika – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt.

26. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: ichtiologia i rybactwo – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt.

27. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: architektura krajobrazu – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

28. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: architektura krajobrazu – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

29. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: geodezja i kartografia – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

30. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: geodezja i kartografia – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

31. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: gospodarka przestrzenna – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Środowiska
i Geodezji.

32. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: gospodarka przestrzenna – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

33. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: inżynieria środowiska – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

34. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: inżynieria środowiska – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

35. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: inżynieria i gospodarka wodna - studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

36. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: inżynieria i gospodarka wodna – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

37. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: biotechnologia – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa.

38. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: biotechnologia – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa.

39. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: ogrodnictwo – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa.

40. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: ogrodnictwo – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa.

41. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: sztuka ogrodowa – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa.

42. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: sztuka ogrodowa – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa.

43. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa.

44. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa.

45. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: Environmental and Plant Biotechnology (biotechnologia środowiska i roślin) - studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej - prowadzonego przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa.

46. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki.

47. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Produkcji
i Energetyki.

48. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: inżynieria biostytemów – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki.

49. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: inżynieria biosystemów – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki.

50. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: technika rolnicza i leśna – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Produkcji
i Energetyki.

51. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: technika rolnicza i leśna – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Produkcji
i Energetyki.

52. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki.

53. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki.

54. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: transport i logistyka – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki.

55. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: dietetyka – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Wydział Technologii Żywności.

56. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: dietetyka – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Technologii Żywności.

57. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: jakość i bezpieczeństwo żywności – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Wydział Technologii Żywności.

58. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: jakość i bezpieczeństwo żywności – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Wydział Technologii Żywności.

59. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: technologia żywności i żywienie człowieka – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Technologii Żywności.

60. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: technologia żywności i żywienie człowieka – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Technologii Żywności.

61. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: browarnictwo i słodownictwo – studia I stopnia o profilu praktycznym, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Wydział Technologii Żywności.

62. Określenie efektów kształcenia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów: weterynaria – jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.

63. Zatwierdzenie propozycji Rady Związku InnoTechKrak dotyczącej przekazania środków na finansowanie działalności Związku.

64. Opinia w sprawie prowizorium budżetowego na rok 2018.

65. Zatwierdzenie planu kosztów wydzielonych na 2018 rok.

66. Upoważnienie Rektora do sporządzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2017 z datą 29.12.2017 r.

67. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 74 o pow. 0,0487 ha obr. 1 Kraków Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00001727/4.

68. Opinia w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 69/3
o pow. 0,5633 ha obr. 47 Kraków Krowodrza, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00182913/7.

69. Opinia w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 441 o pow. około 0,0366 ha obr 0002 Krynica Wieś, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą NS1M/00006010/3.

70. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 24 listopada 2017 r.

71. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


                                                                                           Przewodniczący Senatu

                                                                                    prof. dr hab. inż. Włodzimierz SadyOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 20.12.2017
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 20.12.2017
Dokument oglądany razy: 233