RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.09.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawa

Jednostki administracji i obsługi

 
PION REKTORA
Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady

Biuro Rektora
Dyrektor – dr Szymon Sikorski

Sekretariat Rektora
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-51, +48 /12/ 633-13-36
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: rector@ur.krakow.pl

Kancelaria
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-83
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: kancelaria@ur.krakow.pl

Zespół Radców Prawnych
mgr Ewa Weyssenhoff – koordynator zespołu
mgr Michał Cyran
mgr Sandra Dyrcz
mgr Elżbieta Korporowicz
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-02, 42-57
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: e.weyssenhoff@ur.krakow.pl

Sekcja Organizacyjno-Prawna
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-58
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: organizacja@ur.krakow.pl

Biuro Promocji i Informacji
dr Szymon Sikorski –redaktor naczelny biuletynu UR
mgr Izabella Majewska - rzecznik prasowy
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-96
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: promocja@ur.krakow.pl

Referat Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
mgr Jan Jezuita
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-63
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: j.jezuita@ur.krakow.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Niejawna
mgr inż. Andrzej Koziec
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-95
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: a.koziec@ur.krakow.pl

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
mgr Monika Ziejka-Shon – audytor wewnętrzny
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-02
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: m.ziejka-shon@ur.krakow.pl
mgr Monika Wojakowska-Boroń - kontroler wewnętrzny
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-02
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: m.wojakowska-boron@ur.krakow.pl

Inspektorat BHP i OPPOŻ
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-54
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: bhpiop@ur.krakow.pl

Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski

Biuro Rozwoju Uczelni i Kadr Naukowych
Małgorzata Garus - kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-55
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: recorg@ur.krakow.pl

Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
mgr Halina Uznańska – kierownik
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-64
fax: +48 /12/ 662-42-69
e-mail: dsp@ur.krakow.pl, socjalny@ur.krakow.pl

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne
mgr inż. Jerzy Jaskiernia - kierownik
Prusy 1, 32-010 Kocmyrzów
tel. +48 /12/ 12-387-10-15
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: j.jaskiernia@ur.krakow.pl

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Florian Gambuś

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
dr Barbara Kępys – kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-61
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: b.kepys@ur.krakow.pl

Dział Aparatury Naukowo-Dydaktycznej
inż. Janina Gronek – kierownik
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-44-14
fax: +48 /12/ 633-57-29
e-mail: j.gronek@ur.krakow.pl

Biblioteka Główna
dr Bożena Pietrzyk – kierownik
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel./fax: 12-662-40-32
e-mail: library@ur.krakow.pl

Wydawnictwo UR
Prof. dr hab. inż. Józef Bieniek - redaktor naczelny
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: . +48 /12/ 662 51 57
tel./faks: . +48 /12/ /012) 662 51 59
e-mail: wydawnictwo@ur.krakow.pl,
redakcja@ur.krakow.pl

Centrum Transferu Technologii
dr inż. Tomasz Czech – dyrektor
al. Mickiewicza 21, pok. 4
31-120 Kraków
tel. 12 662 41 94
e-mail: ctt@urk.edu.pl

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
al. Mickiewicza 21 31-120 Kraków
tel. /12/ 662-42-74
e-mail: recstud@ur.krakow.pl

Dział Nauczania
mgr Ewa Kliś-Brudny - kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-77
Biuro Rekrutacji, Programów Nauczania i Jakości Kształcenia
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-74
Biuro Wymiany Międzynarodowej
mgr Dominika Dankiewicz – kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-03
Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-94
e-mail: biurokarier@ur.krakow.pl
Biuro Pomocy Materialnej i Studentów Niepełnosprawnych
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-76
tel. +48 /12/ 662-44-11
e-mail: piotr.gibas@urk.edu.pl
marian.skoczen@urk.edu.pl

Studium Wychowania Fizycznego
mgr Janusz Zachara – kierownik
Al. 29-listopada 58
31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662 53 95
e-mail :swf@urk.edu.pl

Studium Języków Obcych
mgr Marta Janda-Pająk – kierownik
l. Św. Marka 37, 31-024 Kraków
tel. +48 /12/422-45-94, w. 101
e-mail: j.sjo@ur.krakow.pl

Studium Doktoranckie
prof.dr hab.inż. Elżbieta Boligłowa – kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662 43 22
e-mail: stud.dr@urk.edu.pl

Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego
mgr inż. Michał Szanduła - dyrektor
al. 29 Listopada 50, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-51-75
e-mail: CKiKU@urk.edu.pl

Domy Studenckie i Stołówka
DS- 1 BRATNIAK
ul. Jabłonowskich 10/12, 31-114 Kraków
tel. +48 /12/ 421 33 02, 422 13 39
e-mail: bratniak@urk.edu.pl
DS- 2 MŁODOŚĆ
ul. Urzędnicza 68, 30-074 Kraków
tel. +48 /12/ 633 27 77
e-mail: dom.studencki2@urk.edu.pl
DS- 3 OAZA
Al. 29 Listopada 48c, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662 51 77
e-mail: oaza@urk.edu.pl
DS- 4 CZWÓRKA+
Al. 29 Listopada 48b, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662 51 82
e-mail: czworka@urk.edu.pl


PION KANCLERZA

Kanclerz
mgr Tomasz Szanser

Sekretariat Administracji
mgr Magdalena Wilk
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-80
fax: +48 /12/ 662-42-98
e-mail: s.administracji@ur.krakow.pl

Dział Zamówień Publicznych
mgr Alina Handzlik - kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-44-13
fax: +48 /12/ 662-44-10
e-mail: a.handzlik@ur.krakow.pl

Sekcja Planowania Strategicznego i Rozliczeń Inwestycji
mgr inż. Katarzyna Połeć-Kołodziej - kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-05
e-mail: k.polec-kolodziej@ur.krakow.pl

Dział Informatyczny
mgr inż. Mariusz Kwinta-Pudełko – kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-44-43
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: m.kwinta-pudelko@ur.krakow.pl

Sekretariaty Związków Zawodowych
NSZZ „Solidarność” – tel. 12-662-43-21
ZNP – tel. 12-662-43-20

Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych
mgr Magdalena Bialik
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-80 (81)
fax: +48 /12/ 662-42-98
e-mail: m.bialik@ur.krakow.pl

Dział Rozliczeń Obiektów
inż. Małgorzata Machaczka - kierownik
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-00
fax: +48 /12/ 662-42-98
e-mail: m.machaczka@ur.krakow.pl

Dział Gospodarki Materiałowej
mgr Danuta Ignacok - kierownik
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-96
fax: +48 /12/ 662-42-93
e-mail: d.ignacok@ur.krakow.pl

Dział Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Anna Tyrała - kierownik
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-01
fax: +48 /12/ 662-42-98
e-mail: a.tyrala@ur.krakow.pl

Straż Uniwersytetu Rolniczego
mgr inż. Rafał Ludwikowski - kierownik
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-26
fax: +48 /12/ 662-42-92
e-mail: r.ludwikowski@ur.krakow.pl

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Remontów
mgr inż. Artur Szymacha
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-80 (81)
fax: +48 /12/ 662-42-98
e-mail: a.szymacha@ur.krakow.pl

Dział Obsługi Technicznej i Utrzymania Obiektów
- Sekcja Obsługi Technicznej
- Sekcja Remontów i Bieżącego Utrzymania Obiektów
- Sekcja ds. Nadzoru Technicznego


Kwestor – Zastępca Kanclerza
mgr Maciej Oleksiak
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-18, +48 /12/ 633-21-18
fax: +48 /12/ 662-44-06
e-mail: m.oleksiak@ur.krakow.pl

Zastępca Kwestora
mgr Teresa Nizińska
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-14, +48 /12/ 633-21-18
fax: +48 /12/ 662-44-06
e-mail: t.nizinska@ur.krakow.pl

Dział Wynagrodzeń i Rozliczeń z Budżetem
mgr Aleksander Sokół- kierownik
ul. Czysta 21 , 31-121 Kraków
tel. +48/12/ 662-43-16
e-mail: a.sokol@ur.krakow.pl
Sekcja Rachuby Płac
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48/12/ 662-43-11
e-mail: …

Dział Ewidencji Księgowej
mgr Robert Malaca – kierownik
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-10
fax: +48 /12/ 662-44-06
e-mail: r.malaca@ur.krakow.pl

Dział Limitów i Dekretacji
mgr Aneta Łanoszka - kierownik
ul. Czysta 21 , 31-121 Kraków
tel. +48/12/ 662-43-15
e-mail: a.lanoszka@ur.krakow.plOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 26.09.2017
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 17.11.2009
Dokument oglądany razy: 10 067