RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu 22 września 2017r.

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 22 września 2017 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.

Porządek obrad ;

1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:

a) Rektora,

b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Zdzisława Boryczki na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.

4. Opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dra hab. Bogdana Kani na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.

5. Wybór prof. dr hab. inż. Janusza Żmiji na kandydata na członka Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.

6. Określenie wzorów umów zawieranych przez Uniwersytet Rolniczy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych, stacjonarnych studiach doktoranckich oraz niestacjonarnych studiach doktoranckich.

7. Zatwierdzenie wzoru dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Mendla w Brnie oraz Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze na kierunku INTERNATIONAL MASTER OF HORTICULTURAL SCIENCE w Krakowie.

8. Zatwierdzenie wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

9. Wprowadzenie korekty do Uchwały Nr 41/2017 z dnia 23 czerwca 2017r, w sprawie: Zasad ustalania zakresów obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.

10. Uchylenie z dniem 30 września 2017 uchwały Senatu nr 76/2013 dotyczącej zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na stanowiskach profesorów.

11. Upoważnienie Rektora do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata na audytora do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 rok.

12. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 23 czerwca 2017 r.

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                          Przewodniczący Senatu

                                                                    prof. dr hab. inż. Włodzimierz SadyOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 19.09.2017
Podpisał: a Koziec
Dokument z dnia: 19.09.2017
Dokument oglądany razy: 387