RSS
A A A
SmodBIP

Informacje o wydarzeniach w UR od 24 czerwca 2017 r. do 22 września 2017 r.

 


ZMARLI:

Pani Józefa Szczygieł – emerytowany pracownik obsługi

Pan Marian Gawełek – wieloletni emerytowany Dyrektor Rolniczych Zakładów Doświadczalnych

Pani Janina Kania – emerytowany pracownik administracji
Pani Mgr Ewa Siwek – pracownik techniczny Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
Pan Włodzimierz Hołyst – wieloletni portier DS. IV

Pan Prof. dr hab. Maciej Fiedorowicz – dyrektor Instytutu Chemii na Wydziale Technologii Żywności


UROCZYSTOŚCI

6 IX 2017 r. JM Rektor wziął udział w uroczystości z okazji Święta Lasu 2017 oraz Regionalnej Nardzie Leśników.

7 IX 2017 r. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś uczestniczył w obchodach 25-lecia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla – AGH.

8 IX 2017 r. JM Rektor wziął udział w uroczystościach z okazji 150-lecia powiatu Brzeskiego.

KONFERENCJE

22 VI 2017 r. JM Rektor wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwierzętach” połączonej z Sesją „Perspektywy chowu i hodowli bydła” dedykowanej prof. Janowi Szarkowi z okazji Jubileuszu Pracy Naukowej.

29 VI 2017 r. JM Rektor wziął udział w XLI Konferencji Naukowej z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”, organizowanej przez Katedrę Agrotechniki i Ekologii Rolniczej.

29 VI 2017 r. JM Rektor, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. Sylwester Tabor, prof. UR wzięli udział
w VII Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych UR i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/ Kraków, na temat „Innowacyjność obszarów wiejskich na terenach zurbanizowanych”.

29 VIII 2017 r. JM Rektor wziął udział w XLVI dorocznym spotkaniu European Society for New Methods in Agriculture Research, którego tematem było “Future of Agriculture: between biotechnology and sustainable farming”. Spotkanie organizował Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt.

14 IX 2017 r. Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski otworzył VIII Międzynarodową Konferencję Naukową „Toxic substances in the environment” organizowaną przez Katedrę Chemii Rolnej i Środowiskowej WR-E.

15 IX 2017 r. Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Veritatis Splendir: Sztuka budowania dialogu w podzielonym świecie organizowanej przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II oraz Województwo Małopolskie, która odbyła się w Auli Collegium Novum UJ.

19-20 IX 2017 r. JM Rektor oraz Prorektorzy wzięli udział w Narodowym Kongresie Nauki.

SPOTKANIA

26 VI 2017 r. JM Rektor oraz Prorektorzy wzięli udział w posiedzeniu Rady InnoTechKrak zorganizowanym na Politechnice Krakowskiej.

30 VI 2017 r. Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski wziął udział w spotkaniu podsumowującym eliminacje wojewódzkie XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

1-6 VII 2017 r. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś był z wizytą w Uniwersytecie Agrotechnicznym w Astanie, Kazachstan.

6-7 VII 2017 r. JM Rektor uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zorganizowanym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

5 VII 2017 r. JM Rektor uczestniczył w Nadzwyczajnym Posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zorganizowanym w Uniwersytecie Jagiellońskim.

24-28 VII 2017 r. JM Rektor oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś przebywali z wizytą w Uniwersytecie Kimpa Vita w Angoli.

13-15 IX 2017 r. JM Rektor uczestniczył w Visegrad University Association General Meeting 2017 zorganizowanym na Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy.

16 IX 2017 r. Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. Sylwester Tabor, prof. UR spotkał się z absolwentami Wydziału Zootechnicznego z okazji 40. i 50. rocznicy ukończenia studiów.

18 IX 2017 r. JM Rektor oraz Prorektorzy uczestniczyli w spotkaniu Kolegium Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych zorganizowanym w Dworku UR.

21-28 IX 2017 r. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś przebywał w Dżakarcie, Indonezja z wizytą w placówkach szkolnictwa wyższego w ramach współpracy Ambasady Indonezji
z KRASP.

INNE

23 VI 2017 r. Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w V edycji Dnia Leśnika.

24 VI 2017 r. Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski wziął udział w uroczystym posiedzeniu publicznym Polskiej Akademii Umiejętności

30 VI 2017 r. Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w podsumowaniu eliminacji wojewódzkich XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

5 VII 2017 r. Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. Sylwester Tabor, prof. UR wzięli udział w otwarciu wystawy plenarnej zorganizowanej w ramach obchodów 140-lecia Organizacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Galicji i Małopolsce oraz 110-lecia Domu Technika w Krakowie.

2 IX 2017 r. władze Uczelni uczestniczyły w Dożynkach Uniwersyteckich
w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym.

14 IX 2017 r. Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski wziął udział w Gali Ambasadorów Kongresów Polskich 2017, która odbyła się w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.
Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 19.09.2017
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 19.09.2017
Dokument oglądany razy: 269