RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu 26 maja 2017r.


 


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.

Porządek obrad ;


1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:

a) Rektora,

b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. inż. Andrzeja Misztala na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza.

4. Ustalenie wytycznych do opracowania programów i planów studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2017/2018.

5. Ustalenie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2018/2019.

6. Ustalenie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018.

7. Przyjęcie sprawozdania Kanclerza z wykonania powierzonych mu zadań za ostatni rok.

8. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 28 kwietnia 2017 r.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


                                                                                      Przewodniczący Senatu

                                                                               prof. dr hab. inż. Włodzimierz SadyOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 24.05.2017
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 24.05.2017
Dokument oglądany razy: 490