RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu 28 kwietnia 2017r.


 


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.

Porządek obrad ;

1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:

a ) Rektora

b) Dziekanów

3. Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
prof. Ariehowi Gertlerowi z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, na wniosek Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

4. Opinia w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Tadeusza Zająca na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Produkcji Roślinnej w Zakładzie Szczegółowej Uprawy Roślin.

5. Opinia w sprawie akceptacji kandydatury prof. Jánosa Tézséra z Szent István University
w Gödöllő do nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej oraz
w sprawie powołania prof. dra hab. inż. Janusza Żmiji do przygotowania oceny dorobku kandydata.

6. Zmiana przedstawicieli studentów w składzie Senackiej Komisji ds. Nauczania w kadencji 2016 – 2020.

7. Uchwalenie Regulaminu Studiów Doktoranckich.

8. Ustalenie wytycznych do opracowania programów i planów studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2017/2018.

9. Ustalenie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018.

10. Nowelizacja uchwały nr 28/2016 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2017/2018.

11. Nowelizacja uchwały nr 14/2017 w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania planów
i programów studiów wyższych prowadzonych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2017/2018.

12. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania Planu rzeczowo-finansowego za 2016 r.

13. Opinia w sprawie akceptacji kandydatury prof. dra hab. inż. Stanisława Kalembasa z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach do nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz w sprawie powołania prof. dra hab. inż. Floriana Gambusia do przygotowania oceny dorobku kandydata.

14. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 31 marca 2017 r.

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                         Przewodniczący Senatu

                                                                                   prof. dr hab. inż. Włodzimierz SadyOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 24.05.2017
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 24.05.2017
Dokument oglądany razy: 454