RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu UR 24 lutego 2017r.

 


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.


Porządek obrad ;


1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:

a) Rektora,
b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

4. Opinia w sprawie wniosku o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych.

5. Powołanie kierunku studiów pn. browarnictwo i słodownictwo, i określenie planowanych efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2017/2018 oraz powierzenie prowadzenia studiów Wydziałowi Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 27 stycznia 2017 r.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                   Przewodniczący Senatu


                                                                            prof. dr hab. inż. Włodzimierz SadyOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 20.02.2017
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 20.02.2017
Dokument oglądany razy: 581