RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs OPUS-ST10 ( drugi)

 
1. Nazwa Jednostki: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2. Nazwa stanowiska: Doktorant – stypendysta
3. Wymagania:
• ukończone studia magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska;
• umiejętności praktyczne i doświadczenie z zakresu poboru próbek środowiskowych w tym osadów dennych;
• umiejętność obsługi sprzętu echolokacyjnego i GPS;
• znajomość charakterystycznych procesów zachodzących w zbiornikach wodnych w tym zamulania i rozkładu oraz cech granulometrycznych rumowiska dennego;
• mile widziane doświadczenie w pracach laboratoryjnych;
• znajomość i stosowanie procedur BHP w badaniach terenowych i laboratoryjnych; znajomość zagadnień dotyczących właściwości chemicznych i ekotoksykologicznych osadów dennych;
• znajomość obsługi oprogramowania komputerowego umożliwiająca opracowanie danych i graficzne przedstawienie wyników: pakiet Office, Surfer, Mapinfo, Corel, Autocad;
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się literaturą naukową, prezentacji wyników;
• pracowitość, systematyczność, gotowość do pogłębiania wiedzy i umiejętność pracy w zespole;
• mile widziane doświadczenie związanych z pracą w kołach naukowych
4. Opis zadań
Zadania do wykonania obejmują pracę naukowo-badawczą związaną są z: poborem próbek osadów dennych, badaniem właściwości fizycznych, chemicznych osadów, prowadzeniem biotestów, interpretacją wyników.
5. Typ konkursu NCN: OPUS – ST10
6. Termin składania ofert: 21 luty 2017,
7. Forma składania ofert: dowolnie
8. Warunki zatrudnienia: Czas realizacji stypendium to 10 miesięcy. Wysokość stypendium to 1200 zł miesięcznie.
9. Dodatkowe informacje: Wymagane dokumenty:
• CV uwzględniające: dane teleadresowe, dotychczasowe osiągnięcia naukowe: publikacje w czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, nagrody, staże naukowe krajowe i zagraniczne, udział w projektach badawczych i konferencjach, hobby, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji; zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133. Poz. 883),
• kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
• informacji o posiadanym statusie doktoranta,
• kopia prac naukowych – związanych z tematyką osadów dennych (2 najlepsze)
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie powyższych dokumentów na adres email: Agnieszka.Baran@ur.krakow.pl lub pocztowy: Agnieszka Baran pok. 346, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków.
Data dodania ogłoszenia: 2017-01-31Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 31.01.2017
Podpisał: Agnieszka Baran
Dokument z dnia: 31.01.2017
Dokument oglądany razy: 404