RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs OPUS-ST10

 
1. Nazwa Jednostki: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2. Nazwa stanowiska: Doktorant – stypendysta
3. Wymagania:
• ukończone studia magisterskie na kierunku Ochrona Środowiska;
• umiejętności praktyczne z zakresu analiz chemicznych, biochemicznych próbek środowiskowych, doświadczenie w pracach laboratoryjnych z wykorzystaniem technik spektralnych (ICP, AAS, AMA, FTIR, NMR), potencjometrycznych;
• znajomość zagadnień dotyczących zawartości, składu oraz przemian węgla organicznego w środowisku;
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się literaturą naukową, prezentacji wyników;
• znajomość obsługi oprogramowania komputerowego umożliwiająca przygotowywanie dokumentów tekstowo-graficznych: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel, Statistica;
• pracowitość, systematyczność, gotowość do pogłębiania wiedzy i umiejętność pracy w zespole;
• mile widziane doświadczenie związanych z pracą w kołach naukowych
4. Opis zadań
Zadania do wykonania obejmują pracę naukowo-badawczą związaną z: oceną zawartości i składu węgla organicznego w osadach dennych; badaniem właściwości biochemicznych osadów (analiza enzymów) i chemicznych osadów, prowadzanie doświadczeń laboratoryjnych, interpretacja wyników
5. Typ konkursu NCN: OPUS – ST10
6. Termin składania ofert: 21 luty 2017,
7. Forma składania ofert: dowolnie
8. Warunki zatrudnienia: Czas realizacji stypendium to 10 miesięcy. Wysokość stypendium to 1200 zł miesięcznie.
9. Dodatkowe informacje: Wymagane dokumenty:
• CV uwzględniające: dane teleadresowe, dotychczasowe osiągnięcia naukowe: publikacje w czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, nagrody, staże naukowe krajowe i zagraniczne, udział w projektach badawczych i konferencjach, hobby, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji; zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133. Poz. 883),
• kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
• informacji o posiadanym statusie doktoranta,
• kopii prac naukowych – związanych z analizą węgla organicznego (2 najlepsze)

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie powyższych dokumentów na adres email: Agnieszka.Baran@ur.krakow.pl lub pocztowy: Agnieszka Baran pok. 346, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków.
10. Data dodania ogłoszenia: 2017-01-31Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 31.01.2017
Podpisał: Agnieszka Baran
Dokument z dnia: 31.01.2017
Dokument oglądany razy: 366