RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu 27 stycznia 2017r.

 


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.

Porządek obrad ;


1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:

a) Rektora,
b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dra hab. inż. Bogusława Cieślikowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki.

4. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dra hab. inż. Stanisława Orła na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Biometrii i Produkcyjności Lasu Instytutu Zarządzania Zasobami Leśnymi.

5. Przekształcenie Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb oraz Instytutu Chemii i Fizyki w Instytut Gleboznawstwa i Agrofizyki z zakładami: Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb oraz Zakład Fizyki.

6. Wyrażenie zgody na dzierżawę, na okres 20 lat, części działki nr 470/11 o pow. 5,0000 ha obr. 0018 Rząska, gm. Zabierzów, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą nr KR2K/00022808/1.

7. Informacja o korekcie Planu Rzeczowo-Finansowego na 2016 r.

8. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 9 grudnia 2016 r.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


                                                                          Przewodniczący Senatu


                                                                  prof. dr hab. inż. Włodzimierz SadyOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 27.01.2017
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 27.01.2017
Dokument oglądany razy: 483