RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu UR 9 grudnia 2016r.

 


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.


Porządek obrad;


1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:

a) Rektora,
b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia dra hab. inż. Stanisława Małka, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Zakładzie Ekologii Lasu i Rekultywacji Instytutu Ekologii i Hodowli Lasu.

4. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dra hab. Tadeusza Kowalskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew Instytutu Ochrony Ekosystemów Leśnych.

5. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dr hab. Olgi Szeleszczuk na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Anatomii Zwierząt Instytutu Nauk Weterynaryjnych.

6. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia dra hab. Andrzeja Pary, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Instytucie Chemii.

7. Odwołanie przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Oceny Kadr prof. dra hab. inż. Tadeusza Juliszewskiego i powołanie nowego przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Oceny Kadr

8. Zmiana składu Senackiej Komisji ds. Oceny Kadr.

9. Powołanie reprezentantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie do Rady Związku Uczelni AGH-PK-UR InnoTechKrak.

10. Nadanie Odznak „Za Wybitne Zasługi dla Uczelni”

11. Opinia w sprawie korekty Regulaminu Organizacyjnego CTT.

12. Opinia w sprawie założeń do Planu Rzeczowo-Finansowego na rok 2017.

13. Opinia w sprawie Planu Kosztów Wydzielonych na 2017.

14. Opinia w sprawie Prowizorium Budżetowego na 2017.

15. Upoważnienie Rektora do wprowadzenia na dzień 31 grudnia 2016 r. zmian w Planie Rzeczowo-Finansowym Uczelni na rok 2016.

16. Wyrażenie zgody w sprawie zakupu działki Nr 2434 o pow. 11,2474 ha obr 001 Krynica-Zdrój dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00004908/1 oraz zakupu działki
Nr 2427 o pow. 1,0899 ha obr 001 Krynica-Zdrój dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą NS1M/00005888/1.

17. Wyrażenie zgody w sprawie zamiany działek Nr 421/2 i Nr 425/5 o łącznej pow. 1,7136 ha, obr 0001 Krynica-Zdrój stanowiących własność Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00014942/4, na działki Nr 178, 179, 180, 186, 187, 188 o łącznej pow. 4,6076 ha obr 0002 Krynica Wieś stanowiących własność osoby fizycznej, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00024937/9.


18. Wyrażenie zgody w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę
Nr 409/43 o pow. 0,2417 ha obr 0004 Mochnaczka Wyżna, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą Nr NS1M/00016032/6.

19. Wyrażenie zgody w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę
Nr 235/4 o pow. 0,0534 ha obr 0002 Krynica Wieś, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą
Nr NS1M/00006010/3.

20. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 28 października 2016 r.

21. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


                                                                                  Przewodniczący Senatu


                                                                           prof. dr hab. inż. Włodzimierz SadyOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 12.12.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 12.12.2016
Dokument oglądany razy: 397