RSS
A A A
SmodBIP

Wydziały i jednostki międzywydziałowe

 

 Wydziały i jednostki międzywydziałowe

WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY

Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-43-32
e-mail: a.lepiarczyk@ur.krakow.pl; rrlepiar@cyf-kr.edu.pl
Prodziekani
prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-43-44
e-mail: rrfilipe@cyf-kr.edu.pl
prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig – Prodziekan ds. kierunków: Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Biogospodarka, Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-43-82
e-mail: rrkulig@cyf-kr.edu.pl
dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski – Prodziekan ds. kierunków: Zarządzanie i Ekonomia
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-41-96
e-mail: rrkrasno@cyf-kr.edu.pl
Dziekanat
mgr Beata Grzybek - Kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-43-32
e-mail: wrol@ur.krakow.pl
Pełnomocnik Dziekana WR-E ds. Finansowo-Administracyjnych
mgr inż. Alina Wolak-Moździoch
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-43-33
e-mail: a.wolak@ur.krakow.pl
Instytut Chemii i Fizyki
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-43-89
e-mail: zf@ur.krakow.pl
Zakład Fizyki
dr hab. Krzysztof Rębilas - Kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-43-89; +48 /12/ 662-43-91
e-mail: zf@ur.krakow.pl
Instytut Ekonomiczno-Społeczny prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał - Dyrektor
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-43-54
e-mail: ies@ur.krakow.pl; rrmusial@cyf-kr.edu.pl
Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-43-53
e-mail: zeipg@ur.krakow.pl
Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-43-54
e-mail: zeior@ur.krakow.pl; rrmusial@cyf-kr.edu.pl
Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
dr hab. Wioletta Knapik - Kierownik
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-43-28 (31)
e-mail: zdr@ur.krakow.pl; w.knapik@ur.krakow.pl
Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami
prof. dr hab. inż. Janusz Żmija - Dyrektor
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-43-71
e-mail: ieizp@ur.krakow.pl; rrzmija@cyf-kr.edu.pl
Zakład Ekonomiki i Finansów Przedsiębiorstw
dr hab. inż. Jerzy Cieślik - Kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-44-39
e-mail: rrjciesl@cyf-kr.edu.pl
Zakład Zarządzania i Marketingu
dr hab. inż. Marta Domagalska-Grędys - Kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-44-39
e-mail: rrdomaga@cyf-kr.edu.pl

Instytut Produkcji Roślinnej
prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig – Dyrektor
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-43-86
e-mail: ipr@ur.krakow.pl
Zakład Łąkarstwa
dr hab. inż. Wojciech Szewczyk - Kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-43-59
e-mail: zl@ur.krakow.pl
Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig – Kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-43-86
e-mail: kszur@ur.krakow.pl
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk – Kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-43-64
e-mail: kaier@ur.krakow.pl; a.lepiarczyk@ur.krakow.pl; rrlepiar@cyf-kr.edu.pl
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
prof. dr hab. inż. Florian Gambuś – Kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-43-49
e-mail: kchris@ur.krakow.pl; rrgambus@cyf-kr.edu.pl
Katedra Fizjologii Roślin
prof. dr hab. Marcin Rapacz – Kierownik
ul. Podłużna 3, 30-239 Kraków
tel.: +48 /12/ 425-33-01
e-mail: kfr@ur.krakow.pl; rrrapacz@cyf-kr.edu.pl
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
dr hab. inż. Tomasz Zaleski – Kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-43-70
e-mail: kgiog@ur.krakow.pl; t.zaleski@ur.krakow.pl
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
prof. dr hab. inż. Maria Moś – Kierownik
ul. Łobzowska 24, 31-140 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-44-16 w. 102
e-mail: khrin@ur.krakow.pl; rrmos@cyf-kr.edu.pl
Katedra Mikrobiologii
dr hab. inż. Maria Jolanta Chmiel – Kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-40-96; +48 /12/ 633-13-56
e-mail: km@ur.krakow.pl
Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
prof. dr hab. inż. Elżbieta Boligłowa - Kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-44-00
fax: +48 /12/ 662-43-99
e-mail: kosr@ur.krakow.pl; rrboliglr@cyf-kr.edu.pl
Katedra Statystyki i Ekonometrii
prof. dr hab. Karol Kukuła – Kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-81
e-mail: ksm@ur.krakow.pl

WYDZIAŁ LEŚNY

Dziekan Wydziału Leśnego
dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, prof. UR
al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-50-10
e-mail: wles@ur.krakow.pl; rlpietrz@cyf-kr.edu.pl; m.pietrzykowski@ur.krakow.pl
Prodziekani
dr hab. inż. Jarosław Socha – Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju
al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-53-02
e-mail: rlsocha@cyf-kr.edu.pl; j.socha@ur.krakow.pl
dr hab. inż. Krzysztof Słowiński – Prodziekan ds. Studentów
al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-51-33
e-mail: k.slowinski@ur.krakow.pl; rlslowin@cyf-kr.edu.pl
Dziekanat
dr inż. Joanna Duda-Surman - Kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-50-01
e-mail: wles@ur.krakow.pl
Pełnomocnik Dziekana WL ds. Finansowo-Administracyjnych
mgr Dominika Cieśla
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-50-00
e-mail: d.ciesla@ur.krakow.pl
Instytut Ekologii i Hodowli Lasu
prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk - Dyrektor
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-51-22
e-mail: ieihl@ur.krakow.pl; rlszwagr@cyf-kr.edu.pl
Zakład Bioróżnorodności Leśnej
dr hab. inż. Anna Gazda - Kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-51-17
e-mail: rlgazda@cyf-kr.edu.pl
Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji Gleb
dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR – Kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-50-79
e-mail: s.malek@ur.krakow.pl
Zakład Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego
dr hab. inż. Kinga Skrzyszewska – Kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-51-26
e-mail: rlkskrzy@cyf-kr.edu.pl
Zakład Gleboznawstwa Leśnego
dr hab. inż. Piotr Gruba – Kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-50-33
e-mail: rlgruba@cyf-kr.edu.pl
Zakład Szczegółowej Hodowli Lasu
dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski – Kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. +48 /12/ 662-50-43
e-mail: rlskrzys@cyf-kr.edu.pl
Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski - Dyrektor
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-50-35
e-mail: ioel@ur.krakow.pl; rltkowal@cyf-kr.edu.pl
Zakład Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski - Kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-50-35
e-mail: rltkowal@cyf-kr.edu.pl
Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
dr hab. inż. Sławomir Wilczyński - Kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-53-23
e-mail: rlwilczy@cyf-kr.edu.pl
Zakład Inżynierii Leśnej
dr hab. inż. Jarosław Kucza - Kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-51-10
e-mail: j.kucza@ur.krakow.pl
Instytut Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej
prof. dr hab. inż. Janusz Sowa - Dyrektor
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-50-94
e-mail: rlsowa@cyf-kr.edu.pl
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych
dr hab. inż. Paweł Tylek - Kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-50-23
e-mail: rltylek@cyf-kr.edu.pl
Zakład Użytkowania Lasu i Drewna
prof. dr hab. inż. Janusz Sowa - Kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-50-94
e-mail: rlsowa@cyf-kr.edu.pl

Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł - Dyrektor
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-50-10
e-mail: rlorzel@cyf-kr.edu.pl
Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu
dr hab. inż. Jarosław Socha, prof. UR - Kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-50-11
e-mail: rlsocha@cyf-kr.edu.pl
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
dr hab. inż. Jan Banaś - Kierownik
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-51-33
e-mail: rlbanas@cyf-kr.edu.pl

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
prof. dr hab. inż. Czesław Klocek
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-40-28
e-mail: rzklocek@cyf-kr.edu.pl
Prodziekani
prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman – Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-41-04
e-mail: rzsechma@cyf-kr.edu.pl
dr hab. inż. Paweł Nosal – Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-41-71
e-mail: rznosal@cyf-kr.edu.pl
Dziekanat
mgr inż. Barbara Skalska - Kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-40-66 (41-73); 633-33-07
e-mail: whbz@ur.krakow.pl
Pełnomocnik Dziekana WHiBZ ds. Finansowo-Administracyjnych
mgr Beata Majka
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-41-10
e-mail: b.majka@ur.krakow.pl
Instytut Nauk o Zwierzętach
prof. dr hab. inż. Czesław Klocek - Dyrektor
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-40-28
e-mail: rzklocek@cyf-kr.edu.pl
Zakład Hodowli Bydła
prof. dr hab. inż. Zygmunt Gil - Kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-40-81
e-mail: rzgil@cyf-kr.edu.pl
Zakład Hodowli Koni
dr hab. inż. Jarosław Łuszczyński – Kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-40-80
e-mail: j.luszczynski@ur.krakow.pl
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
dr hab. Ryszard Tuz – Kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-40-11
e-mail: rztuz@cyf-kr.edu.pl
Zakład Zoologii Środowiskowej
dr hab. inż. Paweł Nosal – Kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. +48 /12/ 662-40-37
e-mail: rznosal@cyf-kr.edu.pl
Instytut Nauk Weterynaryjnych
dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz - Dyrektor
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-41-16
e-mail: rztombar@cyf-kr.edu.pl
Zakład Anatomii Zwierząt
prof. dr hab. lek. wet. Olga Szeleszczuk – Kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-40-94
e-mail: rzszeles@cyf-kr.edu.pl
Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz - Kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-41-16
e-mail: rztombar@cyf-kr.edu.pl
Katedra Biotechnologii Zwierząt
prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska – Kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-40-75
e-mail: rzzieba@cyf-kr.edu.pl
Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman – Kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-41-07
e-mail: kfiez@ur.krakow.pl; rzsechma@cyf-kr.edu.pl
Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt
prof. dr hab. inż. Józef Bieniek - Kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-40-56; 633-20-84
e-mail: rzbienie@cyf-kr.edu.pl
Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Popek – Kierownik
ul. Spiczakowa 6, 30-198 Kraków
tel.: +48 /12/ 637-51-76 (53-79)
e-mail: rzpopek@cyf-kr.edu.pl
Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski – Kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-40-75 (84)
e-mail: rzkowals@cyf-kr.edu.pl

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-41-65
e-mail: krzysztof.gawroński@ur.krakow.pl
Prodziekani
dr inż. Andrzej Bogdał – Prodziekan ds.Ogólnych i kierunków  Inżynieria Środowiska oraz Inżynieria i Gospodarka Wodna
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-41-48
e-mail: rmmichbo@cyf-kr.edu.pl
dr hab. inż. Jacek Pijanowski – Prodziekan ds. Rozwoju i kierunków  Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-45-54
e-mail: j.pijanowski@ur.krakow.pl
dr hab. inż. Leszek Książek – Prodziekan ds. Nauki i kierunku Architektura Krajobrazu  
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-40-26
e-mail: rmksiaze@cyf-kr.edu.pl
Dziekanat
mgr inż. Alicja Wesołowska - Kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-41-65
fax: +48 /12/ 633-11-70
e-mail: wisig@ur.krakow.pl
Pełnomocnik Dziekana WISiG ds. Finansowo-Administracyjnych
mgr inż. Marek Możdżeń
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-41-20
e-mail: rmmozdze@cyf-kr.edu.pl
Katedra Budownictwa Wiejskiego
dr hab. inż. Grzegorz Nawalany – Kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-40-09
e-mail: g.nawalany@ur.krakow.pl
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek – Kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-41-22
e-mail: kekop@ur.krakow.pl
Katedra Geodezji
prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek – Kierownik
ul. Balicka 253 a, 30-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-45-39
e-mail: kosek@cbk.waw.pl
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
prof. dr hab. inż. Urszula Litwin – Kierownik
ul. Balicka 253 a, 30-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-45-03
e-mail: kgrkif@ur.krakow.pl
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński – Kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. +48 /12/ 662-10-15
ul. Balicka 253 c, 30-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-40-17
e-mail: kgpiak@ur.krakow.pl
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
prof. dr hab. inż. Jan Pawełek – Kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-41-08
e-mail: rmpawele@cyf-kr.edu.pl
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
dr hab. inż. Leszek Książek – Kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 633-90-98
e-mail: kiwig@ur.krakow.pl; rmksiaze@cyf-kr.edu.pl
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski – Kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-40-01
fax: +48 /12/ 633-98-05
e-mail: kmiks@ur.krakow.pl
Katedra Zastosowań Matematyki
prof. dr hab. Marek Ptak – Kierownik
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-40-21
e-mail: kzm@ur.krakow.pl

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-54-53 (52-54)
e-mail: s.mazur@ogr.ur.krakow.pl
Prodziekani
dr hab. inż. Iwona Domagała-Świątkiewicz – Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-54-00
e-mail: i.domagala@ogr.ur.krakow.pl
prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-51-91 (53-99)
e-mail: d.grzebelus@ogr.ur.krakow.pl
Dziekanat
dr inż. Agnieszka Szczeponek - Kierownik
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-52-69
e-mail: wogr@ur.krakow.pl
Pełnomocnik Dziekana WO ds. Finansowo-Administracyjnych
mgr inż. Krzysztof Rożek
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-52-74
e-mail: k.rozek@ogr.ur.krakow.pl
Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
dr hab. inż. Rafał Barański, prof. UR – Dyrektor
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-51-91
e-mail: r.baranski@ogr.ur.krakow.pl
Zakład Biochemii
dr hab. Paweł Kaszycki – Kierownik
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-51-94
e-mail: p.kaszycki@ogr.ur.krakow.pl
Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
dr hab. inż. Ewa Hanus-Fajerska – Kierownik
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-52-05
e-mail: e.hanus@ogr.ur.krakow.pl
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
prof. dr hab. inż. Adela Adamus – Kierownik
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-51-87 (51-88)
e-mail: a.adamus@ogr.ur.krakow.pl
Zakład Żywienia Roślin
dr hab. inż. Iwona Kowalska – Kierownik
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-52-39 (35,40)
e-mail: rokowals@cyf-kr.edu.pl
Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
dr hab. inż. Piotr Muras, prof. UR – Kierownik
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-53-87
e-mail: romuras@cyf-kr.edu.pl
Katedra Ochrony Roślin
prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur - Kierownik
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-52-57 (64)
e-mail: kor@ogr.ur.krakow.pl; s.mazur@ogr.ur.krakow.pl
Katedra Roślin Ozdobnych
dr hab. inż. Bożena Pawłowska - Kierownik
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-52-45 (46)
e-mail: kro@ogr.ur.krakow.pl
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
prof. dr hab. inż. Edward Kunicki - Kierownik
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-53-03
e-mail: kw@ogr.ur.krakow.pl; e.kunicki@ogr.ur.krakow.pl
Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
dr hab. inż. Jan Błaszczyk - Kierownik
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-52-26 (27)
e-mail: sadownictwo@ogr.ur.krakow.pl

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
ul. Balicka 116b, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-46-10
e-mail: rtkurpas@cyf-kr.edu.pl
Prodziekani
dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła – Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
ul. Balicka 116b, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-46-10 (12)
e-mail: urszula.malaga-tobola@ur.krakow.pl
dr hab. inż. Sławomir Francik – Prodziekan ds. Organizacji i Współpracy
ul. Balicka 116b, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-46-10 (12)
e-mail: slawomir.francik@ur.krakow.pl
Dziekanat
mgr inż. Magdalena Skręta - Kierownik
ul. Balicka 116b, 31-149 Kraków
tel. +48 /12/ 662-46-10 (12)
e-mail: wipie@ur.krakow.pl; magdalena.skreta@ur.krakow.pl
Pełnomocnik dziekana WIPiE ds. finansowo-administracyjnych
mgr inż. Magdalena Sass
tel.: + 48 /12/ 662-46-74
e-mail: magdalena.sass@ur.krakow.pl
Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski – Dyrektor
ul. Balicka 116b, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-46-31
fax: +48 /12/ 662-46-79
e-mail: tadeusz.juliszewski@ur.krakow.pl
Zakład Eksploatacji Maszyn i Ergonomii
prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski – Kierownik
ul. Balicka 116b, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-46-31
e-mail: tadeusz.juliszewski@ur.krakow.pl
Zakład Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej
dr hab. inż. Tomasz Głąb – Kierownik
ul. Balicka 116b, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-46-63
e-mail: tomasz.glab@ur.krakow.pl
Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
prof. dr hab. Sławomir Kurpaska - Dyrektor
ul. Balicka 116b, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-46-17 (19)
e-mail: iiriik@ur.krakow.pl
Zakład Infrastruktury Technicznej i Ekoenergetyki
dr hab. inż. Hubert Latała - Kierownik
ul. Balicka 116b, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-46-90
e-mail: hubert.latala@ur.krakow.pl
Zakład Organizacji Produkcji I Informatyki Stosowanej
Dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR – Kierownik
ul. Balicka 116b, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-46-20
e-mail: michal.cupial@ur.krakow.pl
Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
prof. dr hab. Małgorzata Trojanowska - Kierownik
ul. Balicka 116b, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-46-47
e-mail: keiapr@ur.krakow.pl
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
prof. dr hab. Jarosław Frączek - Kierownik
ul. Balicka 116b, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-46-44
e-mail: kimia@ur.krakow.pl

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Dziekan Wydziału Technologii Żywności
dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-47-48 (49)
e-mail: a.filipiak-florkiewicz@ur.krakow.pl
Prodziekani
dr hab. inż. Aleksandra Duda-Chodak – Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-48-29
e-mail: a.duda-chodak@ur.krakow.pl
prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-47-94
e-mail: k.zyla@ur.krakow.pl
prof. dr hab. inż. Jacek Domagała – Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-48-29
e-mail: rtdomaga@cyf-kr.edu.pl
Dziekanat
mgr inż. Pieczko Elżbieta - Kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-47-48 (49)
fax: +48 /12/ 662-47-50
e-mail: wtzyw@ur.krakow.pl
Pełnomocnik dziekana WTZ ds. finansowo-administracyjnych
mgr Kinga Turcza
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-48-22
e-mail: k.turcza@ur.krakow.pl
Instytut Chemii
prof. dr hab. Maciej Fiedorowicz - Dyrektor
ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-43-36
e-mail: rkszur@ur.krakow.pl
Zakład Chemii Biopolimerów
dr hab. Krzysztof Danel – Kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-40-68
e-mail: rrdanelk@cyf-kr.edu.pl
Zakład Chemii i Syntezy Organicznej
dr hab. Andrzej Danel – Kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-48-46
e-mail: rrdanela@cyf-kr.edu.pl
Katedra Analizy i Oceny Jakosci Żywnosci
prof. dr hab. Teresa Fortuna - Kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-47-46 (79)
e-mail: rrfortun@cyf-kr.edu.pl
Katedra Biotechnologii Żywności
prof. dr hab. Krzysztof Żyła - Kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-47-95
fax: +48 /12/ 662-47-94
e-mail: kbz@ur.krakow.pl
Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych
prof. dr hab. Krzysztof Surówka - Kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-47-58 (59)
e-mail: k.surowka@ur.krakow.pl
Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
prof. dr hab. Narcyz Mirosław Grzesik - Kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-47-61 (68)
e-mail: rrgrzesi@cyf-kr.edu.pl
Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
prof. dr hab. Jacek Domagała - Kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-48-09 (08)
fax: +48 /12/ 662-48-10
e-mail: kppz@ur.krakow.pl
Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
dr hab. inż. Paweł Satora - Kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-47-97
fax: +48 /12/ 662-47-98
e-mail: p.satora@ur.krakow.pl
Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji
prof. dr hab. Ewa Cieślik - Kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-48-25 (26)
fax: +48 /12/ 662-48-25
e-mail: biuro.mcmiaz@ur.krakow.pl; rrciesli@cyf-kr.edu.pl
Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
dr hab. inż. Piotr Gębczyński, prof. UR - Kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-47-55
e-mail: kispow@ur.krakow.pl; rrgebczy@cyf-kr.edu.pl
Katedra Technologii Węglowodanów
prof. dr hab. Halina Gambuś - Kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-47-47
e-mail: ktw@ur.krakow.pl
Katedra Żywienia Człowieka
prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska - Kierownik
ul. Balicka 122, 31-149 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-48-12
e-mail: t.leszczynska@ur.krakow.pl

UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UJ-UR

dr hab. lek. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR – Dyrektor
al. Mickiewicza 24/28; 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-40-19
e-mail: k.tarasiuk@ur.krakow.pl
dr hab. Magdalena Strus – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
ul. Czysta 18; 31-121 Kraków
tel.: 12 633 94 31 ; 12 632 58 65
e-mail: magdalena.strus@uj.edu.pl
dr hab. Izabela Krakowska, prof. UR – Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych
ul. Rędzina 1b; 30-248 Kraków
tel.: +48 /12/ 429-72-24; 662-40-70
fax: +48 /12/ 633-33-07
e-mail: i.krakowska@ur.krakow.pl
Instytut Nauk Weterynaryjnych
al. Mickiewicza 24/28; 30-059 Kraków
dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR - Dyrektor
al. Mickiewicza 24/28; 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-40-19
e-mail: k.tarasiuk@ur.krakow.pl
Zakład Anatomii Zwierząt i Patomorfologii
dr hab. Izabela Krakowska, prof. UR – Kierownik
al. Mickiewicza 24/28; 30-059 Kraków
tel.: +48 /12/ 662-40-19
e-mail: i.krakowska@ur.krakow.pl
Zakład Chirurgii i Diagnostyki Obrazowej Zwierząt
dr hab. Roman Aleksiewicz, prof. UR – Kierownik
ul. Rędzina 1c, 30-248 Kraków
tel.: +48 /12/ 12-431-66-48
e-mail: roman.aleksiewicz@ur.krakow.pl
Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej
ul. Rędzina 1c, 30-248 Kraków
dr n. med. Michał Nowakowski - Kierownik
tel.: +48 /12/ 12-431-66-48
e-mail: m.nowakowski@ur.krakow.pl
dr hab. Roman Aleksiewicz, prof. UR - Pełnomocnik Rektora ds. Klinik Weterynaryjnych oraz Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej w Rząsce
e-mail: roman.aleksiewicz@ur.krakow.plOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 22.11.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 17.11.2009
Dokument oglądany razy: 9 957