RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.11.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Jednostki administracji i obsługi

 

 
PION REKTORA

Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady

Biuro Rektora
mgr Monika Marszalik – kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-51, +48 /12/ 633-13-36
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: rector@ur.krakow.pl

Kancelaria

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-83
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: kancelaria@ur.krakow.pl

Zespół Radców Prawnych
mgr Ewa Weyssenhoff – koordynator zespołu
mgr Michał Cyran
mgr Sandra Dyrcz
mgr Elżbieta Korporowicz
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-02, 42-57
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: e.weyssenhoff@ur.krakow.pl

Sekcja Organizacyjno-Prawna
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-58
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: organizacja@ur.krakow.pl

Zespół Radców Prawnych
mgr Ewa Weyssenhoff – koordynator zespołu
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-02
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: e.weyssenhoff@ur.krakow.pl

Biuro Promocji i Informacji
dr Szymon Sikorski – kierownik, redaktor naczelny biuletynu UR
mgr Izabella Majewska - rzecznik prasowy
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-96
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: promocja@ur.krakow.pl


Referat Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
mgr Jan Jezuita
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-63
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: j.jezuita@ur.krakow.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Niejawna
mgr inż. Andrzej Koziec
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-95
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: a.koziec@ur.krakow.pl

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
mgr Monika Ziejka-Shon – audytor wewnętrzny
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-02
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: m.ziejka-shon@ur.krakow.pl

mgr Monika Wojakowska-Boroń - kontroler wewnętrzny
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-02
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: m.wojakowska-boron@ur.krakow.pl

Inspektorat BHP i OPPOŻ
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-54
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: bhpiop@ur.krakow.pl

Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
prof. dr hab. inż.Krzysztof Ostrowski


Biuro Rozwoju Uczelni i Kadr Naukowych
Małgorzata Garus - kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-55
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: recorg@ur.krakow.pl

Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
mgr Halina Uznańska – kierownik
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-64
fax: +48 /12/ 662-42-69
e-mail: dsp@ur.krakow.pl, socjalny@ur.krakow.pl

Dział Informatyczny
mgr inż. Wojciech Dyrek – kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-44-43
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: wojciech.dyrek@ur.krakow.pl


Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof.dr.hab.inż. Florian Gambuś


Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
dr Barbara Kępys – kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-61
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: recsci@ur.krakow.pl

Dział Aparatury Naukowo-Dydaktycznej
inż. Janina Gronek – kierownik
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-44-14
fax: +48 /12/ 633-57-29
e-mail: jgronek@ur.krakow.pl

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
dr hab. inż. Sylwester Tabor prof. UR
al. Mickiewicza 21 31-120 Kraków
tel. /12/ 662-42-74
e-mail: recstud@ur.krakow.pl

Dział Nauczania
mgr Ewa Kliś-Brudny - kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-77

Biuro Rekrutacji, Programów Nauczania i Jakości Kształcenia
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-74

Biuro Wymiany Międzynarodowej
mgr Dominika Dankiewicz – pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-03

Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-94
e-mail: biurokarier@ur.krakow.pl

PION KANCLERZA

Kanclerz
mgr Tomasz Szanser

Sekretariat Administracji
mgr Magdalena Wilk
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-80
fax: +48 /12/ 662-42-98
e-mail: s.administracji@ur.krakow.pl

Dział Zamówień Publicznych
mgr Alina Handzlik - kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-44-13
fax: +48 /12/ 662-44-10
e-mail: a.handzlik@ur.krakow.pl

Sekcja Planowania Strategicznego i Rozliczeń Inwestycji
mgr inż. Katarzyna Połeć-Kołodziej - kierownik
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-05
e-mail: k.polec-kolodziej@ur.krakow.pl

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne
mgr inż. Jerzy Jaskiernia - kierownik
Prusy 1, 32-010 Kocmyrzów
tel. +48 /12/ 12-387-10-15
fax: +48 /12/ 633-62-45
e-mail: j.jaskiernia@ur.krakow.pl

Sekretariaty Związków Zawodowych

Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych
mgr Magdalena Bialik
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-80 (81)
fax: +48 /12/ 662-42-98
e-mail: m.bialik@ur.krakow.pl

Dział Rozliczeń Obiektów
inż. Małgorzata Machaczka - kierownik
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-00
fax: +48 /12/ 662-42-98
e-mail: m.machacz@ur.krakow.pl

Dział Gospodarki Materiałowej
mgr Danuta Ignacok - kierownik
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-96
fax: +48 /12/ 662-42-93
e-mail: d.ignacok@ur.krakow.pl

Dział Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Anna Tyrała - kierownik
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-01
fax: +48 /12/ 662-42-98
e-mail: a.tyrala@ur.krakow.pl

Straż Uniwersytetu Rolniczego
mgr inż. Rafał Ludwikowski - kierownik
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-26
fax: +48 /12/ 662-42-92
e-mail: r.ludwikowski@ur.krakow.pl

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Remontów
mgr inż. Artur Szymacha
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-42-80 (81)
fax: +48 /12/ 662-42-98
e-mail: a.szymacha@ur.krakow.pl


Dział Obsługi Technicznej i Utrzymania Obiektów
Czesław Ludwikowski – kierownik

Sekcja Obsługi Technicznej

Stanisław Szetner

Sekcja Remontów i Bieżącego Utrzymania Obiektów

Sekcja ds. Nadzoru Technicznego
mgr inż. Krzysztof Głuszczyk

p.o. Kwestora – Zastępca Kanclerza
mgr Maciej Oleksiak
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-18, +48 /12/ 633-21-18
fax: +48 /12/ 662-44-06
e-mail: m.oleksiak@ur.krakow.pl


Zastępca Kwestora
mgr Teresa Nizińska
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-14, +48 /12/ 633-21-18
fax: +48 /12/ 662-44-06
e-mail: t.nizinska@ur.krakow.pl

Dział Wynagrodzeń i Rozliczeń z Budżetem
mgr Aleksander Sokół- kierownik
ul. Czysta 21 , 31-121 Kraków
tel. +48/12/ 662-43-16
e-mail: a.sokol@ur.krakow.pl

Sekcja Rachuby Płac
mgr Agnieszka Taboła -kierownik
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48/12/ 662-43-11
e-mail: a.tabola@ur.krakow.pl

Dział Ewidencji Księgowej
mgr Robert Malaca – kierownik
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 /12/ 662-43-10
fax: +48 /12/ 662-44-06
e-mail: r.malaca@ur.krakow.pl

Dział Limitów i Dekretacji
mgr Anna Łącka - kierownik
ul. Czysta 21 , 31-121 Kraków
tel. +48/12/ 662-43-15
e-mail: a.lacka@ur.krakow.plOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 02.11.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 17.11.2009
Dokument oglądany razy: 9 516