RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR w dniu 28 październik 2016 r.

 


Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarła pani Barbara Krzeszowiak – emerytowany pracownik Studium Wychowania Fizycznego.

Rektor poinformował, że:
 24 października br. w Dworku UR odbyło się pierwsze w kadencji 2016-2020 spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ośmiu ośrodków akademickich z całego kraju.
 w dr hab. inż. Krzysztof Pawlak – pracownik Instytutu Nauk Weterynaryjnych WHiBZ otrzymał nagrodę za Najlepszy Przykład Otwartej Innowacji 2016, która została mu wręczona 20 października, podczas 6 Konferencji Klastra Life Science zorganizowanej w Krakowie.

Senat pozytywnie zaopiniował:
 ponowne zatrudnienie dr hab. Joanny Makulskiej, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Zakładzie Hodowli Bydła Instytutu Nauk o Zwierzętach,
 ponowne zatrudnienie prof. dra hab. inż. Józefa Bieńka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt,
 ponowne zatrudnienie dra hab. inż. Eugeniusza Zawiszy, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki,
 zatrudnienie dra hab. inż. Pawła Satory na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej.

Senat powołał składy stałych komisji senackich.

Senat zmienił uchwałę Senatu nr 48/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego w części dotyczącej Planu zadań inwestycyjnych na lata 2016-2020.

Senat przyjął do akceptującej wiadomości informację o wykonaniu Planu rzeczowo-finansowego za 9 miesięcy 2016 r.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 28.10.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 28.10.2016
Dokument oglądany razy: 622