RSS
A A A
SmodBIP

Informacje o wydarzeniach w UR od 30 września do 27 października 2016 r.

 

ZMARLI

Pani Barbara Krzeszowiak – emerytowany pracownik Studium Wychowania Fizycznego.

UROCZYSTOŚCI

5 X 2016 Władze Uczelni uczestniczyły w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w której oprócz wielu znamienitych gości udział wzięła także Prezes Rady Ministrów pani Beata Szydło.

21 X 2016 Władze Uczelni uczestniczyły w uroczystym pożegnaniu pracowników Uczelni, którzy przeszli na emeryturę w minionym roku akademickim.

INAUGURACJE

30 IX 2016 JM Rektor uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa.

30 IX 2016 odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

1 X 2016 JM Rektor uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1 X 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR oraz Dziekan Wydziału Technologii Żywności dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prof. UR wzięli udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w Krakowie.

3 X 2016 JM Rektor uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Politechniki Krakowskiej.

3 X 2016 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej.

3 X 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR oraz Kanclerz mgr Tomasz Szanser wzięli udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

3 X 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Wydziału Leśnego.

4 X 2016 JM Rektor uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Akademii Górniczo-Hutniczej.

4 X 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

6 X 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski oraz Kanclerz mgr Tomasz Szanser wzięli udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie.

7 X 2016 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Akademii Ignatianum w Krakowie.

7 X 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

9 X 2015 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rolniczym.

10 X 2016 JM Rektor uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego.

11 X 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobczycach.

12 X 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, po której podpisano umowę o współpracy.

17 X 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.

20 X 2016 JM Rektor uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie.

KONFERENCJE

16 X 2016 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś wziął udział w międzynarodowej konferencji Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si, która odbyła się pod patronatem Prezydenta RP, w gmachu Sejmu w Warszawie.

20 X 2016 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś wziął udział w VI Konferencji Life Science Open Space – platformie współpracy ludzi nauki, biznesu, polityki i administracji, podczas której dr hab. inż. Krzysztof Pawlak – pracownik Instytutu Nauk Weterynaryjnych WHiBZ otrzymał nagrodę za Najlepszy Przykład Otwartej Innowacji 2016.

20 X 2016 JM Rektor uczestniczył w VII Konferencji Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku UR Nasz Chleb Powszedni.

21 X 2016 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś uczestniczył w Forum Inteligentnego Rozwoju, ogólnopolskim wydarzeniu mającym na celu budowanie ścisłych relacji między światem nauki, biznesu i samorządów, które odbyło się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce koło Rzeszowa.

24 X 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski uczestniczył w X Międzynarodowej Konferencji Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Aktualne i przyszłe potrzeby rozwoju obszarów wiejskich, dotyczącej Rozwoju Obszarów Wiejskich.

SPOTKANIA

12 X 2016 JM Rektor wziął udział w spotkaniu W Błękitnym Oku Syberii –Bajkał 2016 podsumowującym wyprawę naukową Międzywydziałowego Koła Naukowego Studentów UR.

23-24 X 2016 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś uczestniczył w spotkaniu prorektorów ds. nauki uczelni przyrodniczych i rolniczych, które odbyło się na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

24 X 2016 JM Rektor przewodniczył pierwszemu w kadencji 2016-2020 spotkaniu Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych, która odbyła się w Dworku UR. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ośmiu ośrodków akademickich z całego kraju oraz Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski, Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR i Kanclerz mgr Tomasz Szanser.

25 X 2016 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś uczestniczył w spotkaniu inaugurującym projekt European Joint Doctorate in Food Science, w ramach którego Wydział Technologii Żywności otworzy studia doktoranckie na kierunku browarnictwo i słodownictwo.

25 X 2016 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś oraz przedstawiciele WIŚiG uczestniczyli w spotkaniu z delegacją z Chin dotyczącym współpracy naukowo-badawczej oraz przyszłej wymiany studenckiej.

27 X 2016 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś wziął udział w spotkaniu koordynatorów uczelni podsumowującym X Małopolską Noc Naukowców.

INNE

30 IX 2016 JM Rektor wziął udział w otwarciu X Małopolskiej Nocy Naukowców, które miało miejsce w kinie Kijów w Krakowie.

1 X 2016 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś wziął udział w otwarciu III Małopolskich Targów Żywności Zasmakuj z UR.

2 X 2016 JM Rektor wziął udział w V Wojewódzkim Zjeździe Delegatów PSL, na którym gościli m.in. Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego - Władysław Kosiniak-Kamysz.

2 X 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w zamknięciu III Małopolskich Targów Żywności Zasmakuj z UR.

7 X 2016 JM Rektor podpisał porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy i edukacji z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie.

10 X 2016 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś wziął udział w uroczystości z okazji 35-lecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza, która odbyła się w Urzędzie Miasta Krakowa.

12 X 2016 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś wziął udział w uroczystości wręczenia nagród NCN 2016 wspierających młodych badaczy, która odbyła się w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w krakowskich Sukiennicach.

15 X 2016 Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt prof. Czesław Klocek uczestniczył w LXI Międzynarodowej Wystawie Rasowych Świnek Morskich oraz II Krakowskiej Wystawie Rasowych Świnek Morskich - Cavies Club of Poland, które miały miejsce na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt.

18 X 2016 JM Rektor podpisał z Komendantem Miejskim Policji w Krakowie porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni.

20 X 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski wygłosił wykład „Rola urządzeń melioracji wodnych w rolnictwie i środowisku przyrodniczym” w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach szkolenia Mała retencja wodna czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich.

22 X 2016 JM Rektor, Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR oraz Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt prof. Czesław Klocek wzięli udział w Hubertusie zorganizowanym przez Ośrodek Jazdy Konnej w CBiE WHiBZ. Zwycięzcę konkursu skoków nagrodzono Pucharem Rektora, a konkursu tatarskiego Pucharem Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

22-23 X 2016 Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt prof. Czesław Klocek uczestniczył w XXXVII Wystawie Szynszyli KZHS oraz IV Europejskich Mistrzostwach Szynszyli w Krakowie, podczas których okolicznościowym medalem wyróżniono panią prof. Olgę Szeleszczuk i Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt. Prof. Józef Bieniek i dr Piotr Niedbała zostali uhonorowani Odznaką Zasłużony dla Rolnictwa.Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 28.10.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 28.10.2016
Dokument oglądany razy: 574