RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu 28 października 2016r.

 


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.


Porządek obrad;


1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:

a) Rektora,
b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia dr hab. Joanny Makulskiej, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Zakładzie Hodowli Bydła Instytutu Nauk o Zwierzętach.

4. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Józefa Bieńka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt.

5. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia dr. hab. inż. Eugeniusza Zawiszy, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki.

6. Opina w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Pawła Satory na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej.

7. Powołanie składu stałych komisji senackich.

8. Zmiana uchwały Senatu nr 48/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego w części dotyczącej Planu zadań inwestycyjnych na lata 2016-2020.

9. Informacja o wykonaniu planu rzeczowo-finansowego za 9 miesięcy 2016 r.

9. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 30 września 2016 r.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


                                                                                             Przewodniczący Senatu


                                                                                     prof. dr hab. inż. Włodzimierz SadyOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 25.10.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 25.10.2016
Dokument oglądany razy: 455