RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 30 września 2016 r.

 


Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli:
- prof. dr hab. inż. Mieczysław Pałasiński - emerytowany profesor Wydziału Technologii Żywności;
- dr inż. Jacek Kałoń - emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Ogrodniczego;
- prof. dr hab. Krzysztof Bieniasz - emerytowany profesor Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt;
- dr hab. inż. Andrzej Woźniak - były pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki.

Rektor odczytał list gratulacyjny dla:
 prof. dr. hab. Marcina Pietrzykowskiego, który otrzymał od Prezydenta RP tytuł profesora nauk leśnych;
 prof. dr. hab. Lesława Juszczaka, który otrzymał od Prezydenta RP tytuł profesora nauk rolniczych.

Rektor poinformował, że:
 24 czerwca br. miało miejsce ostatnie w kadencji 2012-2016 posiedzenie Konwentu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 17 września br. podpisano porozumienie z Tarleton State University (USA) dotyczące współpracy w zakresie naukowo-badawczym oraz kształcenia.

Senat powołał:
 Komisję Skrutacyjną na kadencję 2016 - 2020;
 stałe komisje senackie;
 przewodniczących stałych komisji senackich.
Senat pozytywnie zaopiniował:
 zatrudnienie dr hab. inż. Agnieszki Filipiak-Florkiewicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji;
 zatrudnienie prof. dr. hab. lek. wet. Adama Okólskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR;
 zatrudnienie prof. dr hab. n. wet. Bogdana Kani na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.

Senat powołał członków Rady Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2016 - 2020.

Senat zmienił uchwałę Senatu nr 61/2015 z dnia 29 czerwca 2015r., dotyczącą wytycznych do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Senat określił wzory umów i aneksów zawieranych przez Uczelnię ze studentami.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 03.10.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 03.10.2016
Dokument oglądany razy: 648