RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu UR 30 września 2016r.

 


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 30 września 2016 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.


Porządek obrad;


1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:

a) Rektora,
b) Dziekanów.

3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

4. Opinia w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Agnieszki Filipiak-Florkiewicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji

5. Opinia w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. lek. wet. Adama Okólskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR .

6. Opinia w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. n. wet. Bogdana Kani na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.

7. Powołanie członków Rady Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej na kadencję
2016 - 2020.

8. Powołanie stałych komisji senackich.

9. Powołanie przewodniczących komisji senackich.

10. Określenie wzorów umów i aneksów zawieranych przez Uniwersytet Rolniczy ze studentami.

11. Zmiana uchwały Senatu nr 61/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r., dotyczącej wytycznych do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

12. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 22 czerwca 2016 r.

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


                                                                                   Przewodniczący Senatu

                                                                           Prof. dr hab. inż. Włodzimierz SadyOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 30.09.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 30.09.2016
Dokument oglądany razy: 414