RSS
A A A
SmodBIP

Informacje o wydarzeniach w UR od 22 czerwca 2016 r. do 29 września 2016 r.

 

ZMARLI

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Pałasiński – emerytowany profesor Wydziału Technologii Żywności
Prof. dr hab. Krzysztof Bieniasz – emerytowany profesor Wydziału Zootechniki
Dr hab. inż. Andrzej Woźniak – były pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
Dr inż. Jacek Kałoń – emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

UROCZYSTOŚCI

22 VI 2016 Odbyło się uroczyste wręczenie aktów nominacyjnych Nowym Władzom Uczelni wybranym do funkcji prorektorów, dziekanów i prodziekanów w kadencji 2016-2020.

25 VI 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w Zjeździe Absolwentów Wydziału Zootechniki, który odbył się z okazji 40-lecia ukończenia studiów.

INAUGURACJE

29 IX 2016 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2016/2017 Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego oraz Wydziału Technologii Żywności.

29 IX 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2016/2017 Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji.

KONFERENCJE

23-24 VI 2016 JM Rektor oraz Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt prof. Czesław Klocek wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwierzętach połączonej z sesją poświęconą problemom współczesnego drobiarstwa i hodowli ptaków ozdobnych „7th Poultry Days”

27-28 VI 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś wziął udział w seminarium nt. Współczesne problemy prezentacji dorobku naukowego połączonym z jubileuszem 47-lecia pracy prof. Jerzego Soboty na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

27-28 VI 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wzięli udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Reforestation Challenges – Opportunities for sustainbble development in a degraded forestry environment”, która odbyła się na Wydziale Leśnym.

1 VII 2016 JM Rektor, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś oraz Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wzięli udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych pn. „Społeczno-gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich”.

5 VII 2016 JM Rektor wziął udział w otwarciu międzynarodowej konferencji „5th Summer Workshop od Operator Theory” (SWOT2016) zorganizowanej przez Katedrę Zastosowań Matematyki Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji.

12-13 IX 2015 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski uczestniczył w zorganizowanej przez CDR w Brwinowie konferencji „Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie”, która odbyła się w Ołtarzewie.

15-16 IX 2015 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski oraz Dziekan Wydziału Leśnego prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej 3rd Workshop Special Interest Group on Forestry – EARSeL „Breaking dimensions and resolution of forest remote sensing data”, która odbyła się na Wydziale Leśnym.

23 IX 2015 JM Rektor uczestniczył w uroczystej XII Konferencji Naukowej z cyklu „Żywność XXI wieku” pn. „Żywność a innowacje” połączonej z jubileuszem pracy prof. Anny Nowotnej oraz prof. Tadeusza Tuszyńskiego, która odbyła się na Wydziale Technologii Żywności.

23 IX 2015 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski uczestniczył w konferencji konsultacyjnej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, która odbyła się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Jerzmanowicach.

27 IX 2016 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś uczestniczył w konferencji „Budowanie krajowego ekosystemu innowacji”, która miała miejsce w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie.

SPOTKANIA

30 VI 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś wziął udział w spotkaniu inaugurującym realizację projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna, które odbyło się w AGH.

1 VII 2016 JM Rektor wziął udział w spotkaniu w gronie przedstawicieli największych firm prowadzących działalność w Województwie Małopolskim „Business in Małopolska”, które odbyło się przy udziale Marszałka Województwa Małopolskiego oraz prof. dra hab. Jerzego Hausnera.

4 VII 2016 JM Rektor spotkał się z rektorem prof. Volodymyrem Ladyka z Sumskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego na Ukrainie.

8 VII 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu z prof. Elia Psillakis Prorektorem ds. Nauki Uniwersytetu Technicznego na Krecie (Grecja).

11-12 VII 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR spotkali się z Władzami Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze w celu omówienia współpracy.

13 VII 2016 JM Rektor oraz Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wzięli udział w spotkaniu z delegacją władz Uniwersytetu Mendelowskiego z Brna (Czechy).

30 VIII 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu Zespołu Ekspertów ds. Puszczy Białowiejskiej przy Ministrze Środowiska, które odbyło się w Parlamencie Europejskim w Brukseli (Belgia).

7 IX 2016 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś wziął udział w spotkaniu z delegacją z Podolskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego z Kamieńca Podolskiego.

17 IX 2016 JM Rektor spotkał się z Rektorem Tarleton State University w USA Dr. F. Dominikiem Dottavio oraz Dziekanem Wydziału Nauk o Zwierzętach Dr. Barry Lambertem.

19-20 IX 2016 JM Rektor oraz prof. Janusz Żmija wzięli udział w 2016 General Meeting of Visegrad University Association, które odbyło się w Szent Istvan University w Godollo (Węgry).

19 IX 2015 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli świata nauki z kierownictwem i parlamentarzystami Polskiego Stronnictwa Ludowego, które odbyło się w Warszawie.

20 IX 2016 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś uczestniczył w spotkaniu Ambasadorów Kongresów Polskich, które odbyło się w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

28 IX 2016 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami brytyjskich uniwersytetów w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie.

INNE

23 VI 2016 JM Rektor oraz Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś wzięli udział w posiedzeniu Rady Związku Uczelni InnoTechKrak.

24 VI 2016 Władze Uczelni wzięły udział w posiedzeniu VIII Konwentu UR, który na zaproszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa odbył się w Chęcinach.

24 VI 2016 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Krzysztof Ostrowski oraz Dziekan Elekt prof. Krzysztof Gawroński uczestniczyli w Jubileuszu 65-lecia powstania Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji we Wrocławiu.

25-30 VI 2016 JM Rektor, Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego prof. Andrzej Lepiarczyk oraz prof. Janusz Żmija uczestniczyli w wyjeździe studyjnym „Rolnictwo Ekologiczne w Finlandii Południowej”, zorganizowanym w ramach Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych.

30 VI 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w koncercie „Koncert na początek lata” w wykonaniu Chóru UR i Chóru Męskiego AGRICOLA, który miał miejsce w KA ARKA.

5 VII 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w Konwencie Rzeczników Dyscyplinarnych MNiSW w Warszawie.

12 VII 2016 Dziekan Elekt prof. Krzysztof Gawroński oraz Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych na Kierunkach Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna uczestniczyli w posiedzeniu Konwentu Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych, które odbyło się na Politechnice Warszawskiej.

10-14 VII 2016 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Krzysztof Ostrowski – Prorektor Elekt uczestniczył w szkoleniu „Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla rektorów i prorektorów w kadencji 2016-2020” zorganizowanym przez Fundację Rektorów Polskich w Giżycku.

15 VII 2016 JM Rektor wziął udział w Śniadaniu Profesorskim Uniwersytetu Jagiellońskiego organizowanym corocznie w rocznicę wydania przez króla Władysława Jagiełłę przywileju odnowienia Uniwersytetu.

20 VII 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w Forum Naukowym Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

27 VII 2016 JM Rektor wziął udział w oficjalnym przywitaniu przez Środowisko Akademickie Polski Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, który przyjechał do Krakowa z okazji Światowych Dni Młodzieży.

5 VIII 2016 JM Rektor wziął udział w Uroczystym Ostatnim Pożegnaniu ks. kard. Franciszka Macharskiego, które odbyło się na Wawelu.

15 VIII 2016 JM Rektor wziął udział w obchodach 96 Rocznicy Bitwy Warszawskiej, Cudu nad Wisłą oraz Święta Wojska Polskiego, które miały miejsce w Tarnowie.

2 IX 2015 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski oraz Dziekan Wydziału Leśnego prof. hab. inż. Marcin Pietrzykowski uczestniczyli w Regionalnym Święcie Lasu połączonym z okolicznościową naradą gospodarczą oraz seminarium naukowym, które odbyło się w Centrum Kongresowym.

3 IX 2016 JM Rektor wziął udział w XXVI edycji Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGROPROMOCJA w Nawojowej.

3 IX 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski wziął udział w XXV Krajowej Wystawie Rolniczej połączonej z ogólnopolskimi Dożynkami Jasnogórskimi oraz XVII Dniami Europejskiej Kultury Ludowej zorganizowanymi w Częstochowie.

3 IX 2016 Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa prof. Stanisław Mazur odebrał w imieniu Uczelni Nagrodę Rodziców w kategorii Przyroda przyznaną w Konkursie SŁONECZNIKI 2016 za organizację Dni Owada jako najbardziej rozwojowej krakowskiej inicjatywy dla dzieci w wieku 0-14 lat.

5 IX 2015 Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt prof. Czesław Klocek oraz Dziekan Wydziału Leśnego prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski uczestniczyli w XXIV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, które miało miejsce w Centrum Kongresowym UR.

6-9 IX 2015 Dziekan Wydziału Leśnego prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski uczestniczył w 116 Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz sesji naukowej „Komunikacja społeczna w leśnictwie” Polskiego Towarzystwa Leśnego, które odbyły się w Cetniewie koło Władysławowa.

8 IX 2016 JM Rektor wziął udział w II posiedzeniu Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich działającej przy Grupie Roboczej ds. KSOW, które odbyło się w Warszawie.

9 IX 2016 JM Rektor wziął udział w pierwszym posiedzeniu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2016-2020, które odbyło się w Politechnice Warszawskiej.

10 IX 2016 JM Rektor oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Florian Gambuś wzięli udział w „Święcie Plonów UR”, które miało miejsce w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Prusach.

11 IX 2016 JM Rektor wziął udział w „Dożynkach Prezydenckich” w Spale.

15 IX 2016 JM Rektor wziął udział w Ogólnopolskiej Jubileuszowej Konferencji Naukowej „Współczesne Trendy w Uprawie i Żywieniu Roślin Ogrodniczych” oraz XVI Zjeździe Katedr Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, które miało miejsce w SGGW w Warszawie.

16 IX 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w Gali wieńczącej VII edycję studiów podyplomowych FLORYSTYKA.

17 IX 2015 Dziekan Wydziału Leśnego prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski uczestniczył w XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników na Jasną Górę pod patronatem Dyrektora Generalnego LP Konrada Tomaszewskiego oraz Krajowego Duszpasterza Leśników biskupa Tadeusza Lityńskiego.

19 IX 2015 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski wziął udział w posiedzeniu Rady Naukowo-Przemysłowej Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji we Wrocławiu.

19 IX 2016 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Krzysztof Gawroński oraz Prodziekan ds. Nauki i kierunku Architektura Krajobrazu dr hab. inż. Leszek Książek wzięli udział w konferencji Dziekanów ustępujących i nowo wybranych Wydziałów Inżynierii Środowiska, która odbyła się w Krakowie.

19 IX 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w rozpoczęciu obozu adaptacyjnego dla studentów I roku „ADAPCIAK”, który odbył się w Szczawnicy.

23 IX 2015 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Krzysztof Ostrowski uczestniczył w uroczystej sesji naukowej z okazji Jubileuszu XXV lat Małopolskiego Towarzystwa Hodowców Bydła w Krakowie pn. „Tradycja i Nowoczesność”.

24 IX 2015 Dziekan Wydziału Leśnego prof dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski uczestniczył w Regionalnych Obchodach Święta Lasu zorganizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.

26 IX 2015 JM Rektor uczestniczył w Nadzwyczajnym Posiedzeniu KRSWK z udziałem Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, które odbyło się w Uniwersytecie Jagiellońskim.

28 IX 2015 JM Rektor uczestniczył w Posiedzeniu KRSWK, które odbyło się w Uniwersytecie Jagiellońskim.

29 IX 2015 Dziekan Wydziału Leśnego prof. hab. inż. Marcin Pietrzykowski uczestniczył w obchodach Jubileuszu 60-lecia Ojcowskiego Parku Narodowego.Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 30.09.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 30.09.2016
Dokument oglądany razy: 540