RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.09.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Senat

SENAT UNIWERSYTETU ROLNICZEGO  im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
KADENCJA 2016-2020


PRZEWODNICZĄCY SENATU
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady Rektor


PROREKTORZY
Prof. dr hab. inż. Florian Gambuś Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich


DZIEKANI
Prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, prof. UR Wydział Leśny
Prof. dr hab. inż. Czesław Klocek Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz Wydział Technologii Żywności
Dr. hab. lek. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR Dyrektor UCMW


PRZEDSTAWICIELE PROFESORÓW
Prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Prof. dr hab. inż. Janusz Żmija Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Dr hab. inż. Krzysztof Leszczyński Wydział Leśny
Dr hab. inż. Jarosław Socha Wydział Leśny
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Prof. dr hab. inż. Rafał Barański Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Dr hab. inż. Andrzej Kalisz Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Prof. dr hab. Teresa Fortuna Wydział Technologii Żywności
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła Wydział Technologii Żywności


PRZEDSTAWICIELE POMOCNICZY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Dr inż. Jacek Banach Wydział Leśny
Dr inż. Zenon Podstawski Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Dr inż. Zbigniew Siejka Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Dr inż. Krzysztof Tokarz Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Dr inż. Katarzyna Grotkiewicz Wydział Inżynierii Produkcji I Energetyki
Dr inż. Jerzy Pałasiński Wydział Technologii Żywności


PRZEDSTAWICIEL POMOCNICZY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
JEDNOSTEK OGÓLNOUCZELNIANYCH

Mgr Marta Janda-Pająk Studium Języków Obcych


PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH
Mgr inż. Marzena Dyba Wydział Technologii Żywności
Mgr inż. Maria Kwaśniewska Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Mgr inż. Łukasz Orzechowski Wydział Rolniczo-Ekonomiczny


PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI
Mgr Marta Gorgoń Kierownik Domów Studenckich III i IV


PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW OBSŁUGI
Stanisław Szetner Sekcja Obsługi Technicznej


PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW
Mgr inż. Dawid Kudas Przedstawiciel doktorantów


PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW
Marlena Batorska Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Daniel Drab Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Kamil Kłosek Wydział Technologii Żywności
Michał Marszałek Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Katarzyna Staszewska Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Lidia Steczek UCMW UJ-UR
Katarzyna Tułacz Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Katarzyna Petka Wydział Technologii Żywności
Żaneta Zielińska Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji


Z GŁOSEM DORADCZYM
Dr Bożena Pietrzyk Dyrektor Biblioteki Głównej
Mgr Tomasz Szanser Kanclerz
Mgr Maciej Oleksiak p.o. Kwestora
Dr hab. inż. Piotr Wężyk Przewodniczący NSZZ ”S”
Dr hab. inż. Barbara Ścigalska, prof. UR Przewodnicząca ZNPOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 01.09.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 17.11.2009
Dokument oglądany razy: 13 672