RSS
A A A
SmodBIP

Informacje o wydarzeniach w UR od 1 kwietnia do 28 kwietnia 2016 r.

  

ZMARLI

prof. dr hab. Jan Ben – emerytowany pracownik Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej

KONFERENCJE

11 IV 2016 Władze Uczelni wzięły udział w konferencji I Forum Green Smart City – Głos Nauki w Walce ze Smogiem.

12 IV 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ekologia Bliżej Człowieka” zorganizowanej przez Urząd Miasta Krakowa.

14 IV 2016 JM Rektor wziął udział w otwarciu konferencji EUNIS - European University Information Systems "Smart European University", której gospodarzami byli UJ i AGH.

15-16 IV 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR uczestniczył w V Międzynarodowej Konferencji Doktorantów pn. „5th International Conference for Young Researchers ‘Multidirectional Research in Agriculture, Forestry and Technology”, która miała miejsce w Centrum Kongresowym UR.

22 IV 2016 JM Rektor uczestniczył w konferencji Polskiego Forum Akademicko - Gospodarczego „Nauka i gospodarka szansą dla Polski”.

27 IV 2016 JM Rektor uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Symbol-Znak-Rytuał „Misericordia Domini”, która odbyła się na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

SPOTKANIA

6 IV 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś wziął udział w posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju na temat „Wieś i rolnictwo. Problemy, zagrożenia, szanse” w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

18 IV 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w posiedzeniu ekspertów Narodowego Centrum Nauki.

20 IV 2016 JM Rektor uczestniczył w spotkaniu krakowskiego środowiska akademickiego z Ministrem Rozwoju Mateuszem Morawieckim w siedzibie Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, podczas którego Wicepremier przedstawił założenia „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" w kontekście rozwoju szkolnictwa wyższego.

26 IV 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś wziął udział w spotkaniu Grup Roboczych ds. Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji, które dobyło się w ICE Kraków Congress Centre.

INNE

11 IV 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w uroczystym wręczeniu nagród Fundacji Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia w ramach IX Krakowskich Dni Integracji.

14 IV 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś wziął udział w obradach XVIII Szkoły Technologii Fermentacji w Kocierzy.

16 IV 2016 JM Rektor oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR uczestniczyli w VIII Małopolskim Konkursie Sygnalistki Myśliwskiej „O Róg Zbramira”, który odbył się na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

19 IV 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś wziął udział w Śniadaniu Przyjaciół Fundacji Uniwersytetu Dzieci, które odbyło się w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ.

21 IV 2016 JM Rektor wziął udział w pożegnaniu odchodzących na emeryturę pracowników Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy.

21 IV 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w otwarciu VII Międzyuczelnianego Przeglądu Kabaretów Studenckich „Klamka 2016”, który odbył się w Klubie Studenckim ARKA.

22-23 IV 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, która odbyła się w Żarnowcu.

22 IV 2016 JM Rektor oraz Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wzięli udział w obchodach Dni Ziemi 2016, podczas których uczestniczyli w symbolicznym sadzeniu drzew.

23-24 IV 2016 Władze Uczelni wzięły udział w XIX Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej połączonej z V Targami Ogrodniczymi, które odbyły się na terenie Kampusu UR.

24 IV 2016 JM Rektor oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR uczestniczyli w Zlocie Wojciechów i Bartoszów, który odbył się u podnóża Kopca Kościuszki w Janowiczach, podczas którego Prorektor był członkiem jury wybierającego Chłopa Roku.

26 IV 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w Konwencie Rzeczników Dyscyplinarnych w MNiSW w Warszawie.

27 IV 2016 JM Rektor wziął udział w otwarciu wystawy „Wioski Świata” Ojców Salezjanów w projekcie koncepcyjnym Anny Adamczyk-Wiraszka, która miała miejsce w Holu Kamiennym Urzędu Miasta Krakowa.

27 IV 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR uczestniczył w Wyborach Najmilszej i Super Studenta 2016, które odbyły się w Klubie Studenckim ARKA.Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 28.04.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 28.04.2016
Dokument oglądany razy: 523