RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu UR 29 kwietnia 2016r.


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.


Porządek obrad.


1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:

a) Rektora,
b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia dra hab. inż. Michała Cupiał, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej Instytutu Inżynierii Rolniczej i Informatyki.

4. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia dra hab. inż. Sylwestera Tabora, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej Instytutu Inżynierii Rolniczej i Informatyki.

5. Ustalenie wytycznych dla planów i programów studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

6. Zmiana Uchwały Senatu nr 47/2015 z dnia 29 maja 2015 w sprawie warunków i trybu rekrutacji w roku akademickim 2016/2017

7. Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 r.

8. Ustalenie warunków i trybu rekrutacji na studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2017/2018

9. Uchwalenie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie.

10. Zmiana Uchwały Senatu nr 34/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

11. Ustalenie limitów przyjęć na studia I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/2017, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

12. Zmiana Uchwały Senatu nr 50/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat studentów lub doktorantów.

13. Zmiana Uchwały Senatu nr 53/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się.

14. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2015 r.

15. Opinia Senatu w sprawie Planu Inwestycji i Remontów na 2016-2020.

16. Wyrażenie zgody na sprzedaż działek nr 92/1 o pow. 0,3450 ha obr. 0003 Słotwiny i nr 1/3 o pow. 0,9218 ha obr. 0002 Krynica Wieś, gmina Krynica Zdrój, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgi wieczyste nr NS1M/00006221/5 i nr NS1M/00006010/3.

17. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 1 kwietnia 2016 r.

18. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


                                                             Przewodniczący Senatu

                                                       Prof. dr hab. inż. Włodzimierz SadyOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 27.04.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 27.04.2016
Dokument oglądany razy: 632