RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 1 kwietnia 2016 r.

 

Rektor poinformował, że:

 w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli:
- prof. dr hab. inż. Leszek Czuchajowski – profesor chemii, były pracownik Akademii Rolniczej;
- ppłk Edward Szłapa – emerytowany pracownik administracji;
- Krystyna Papir – emerytowany pracownik administracji;
- Maria Kieć – emerytowany kierownik dziekanatu Wydziału Rolniczego.

 JM Rekor i Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś wraz z gronem pracowników naukowych Uczelni oraz CTT wzięli udział w wizycie studyjnej i spotkaniu z posłem do Parlamentu Europejskiego Czesławem Siekierskim w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

 Konsul Generalny RP na ręce dra Piotra Strzetelskiego, członka Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność UR w Krakowie, wystosował list z podziękowaniem za objętą patronatem Rektora UR 16-stą Akcję charytatywną „Polacy-Rodakom”, która miała na celu pomoc polskim rodzinom zamieszkałym na Podolu, Polesiu i Bukowinie Ukraińskiej.

 10 marca 2016 r. - premier Beata Szydło powołała Radę Naukową Leśnictwa, w skład której weszło czterech pracowników naukowych z Uniwersytetu: Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. inż. Janusz Sowa - dyrektor Instytutu Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego. Członkami Rady zostali m.in.: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski - dyrektor Instytutu Ochrony Ekosystemów Leśnych na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego, prof. dr hab. inż. Jerzy Starzyk - emerytowany profesor Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego, dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR - kierownik Zakładu Ekologii Lasu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego, Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej.

 pomysł zespołu przemysłowo-naukowego Uniwersytetu Rolniczego pn. ”Nowatorska maszyna do rozdrabniania karp korzeniowych wierzby” został nagrodzony na Międzynarodowych Targach Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA-PREMIERY. Zespół badawczy z ramienia lidera tworzą pracownicy naukowi: dr hab. inż. Paweł Tylek – kierownik projektu, prof. dr hab. inż. Józef Walczyk, dr h.c., dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, prof. UR z Wydziału Leśnego oraz prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski i dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski z Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki.

 studia podyplomowe „Edukacja Przyrodniczo-Leśna” działające na Wydziale Leśnym UR w Krakowie zostały laureatem I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.

Senat pozytywnie zaopiniował przyznanie tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie doc. Jurijowi Leonowi Tokarskiemu.

Senat pozytywnie zaopiniował zatrudnienie dr. hab. inż. Wojciecha Przegona na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji.

Senat powołał kierunek studiów o profilu kształcenia ogólnoakademickim pn. Environmental and Plant Biotechnology i określenie planowanych efektów kształcenia dla studiów II stopnia studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Senat zatwierdził wzór dyplomu Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla kierunku Weterynaria.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 04.04.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 04.04.2016
Dokument oglądany razy: 806