RSS
A A A
SmodBIP

Informacje o wydarzeniach w UR od 27 lutego do 1 kwietnia 2016 r.


ZMARLI

Prof. dr hab. inż. Leszek Czuchajowski – profesor chemii, były pracownik Akademii Rolniczej;
ppłk Edward Szłapa – emerytowany pracownik administracji;
Krystyna Papir – emerytowany pracownik administracji;
Maria Kieć – emerytowany kierownik dziekanatu Wydziału Rolniczego.


KONFERENCJE

4 III 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w konferencji naukowej z okazji 5-lecia NCN w Krakowie.

SPOTKANIA

2 III 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś wziął udział w spotkaniu Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką KRASP w Klubie Profesora AGH.
4 III 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem, które odbyło się w Akademickim Centrum Komputerowym „Cyfronet”.

9 III 2016 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Krzysztof Ostrowski uczestniczył wraz z dziekanami Wydziałów prowadzących kierunek studiów Inżynieria i Gospodarka Wodna na SGGW oraz Uniwersytetach Przyrodniczych we Wrocławiu i Poznaniu, w spotkaniu z Mariuszem Gajdą - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska.

10-11 III 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR uczestniczył w spotkaniu Rady Naukowej Leśnictwa powołanej przy Prezesie Rady Ministrów.

17 III 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu informacyjnym dla studentów i doktorantów „Możliwości finansowania badań naukowych dla młodych naukowców”.
21 III 2016 JM Rekor, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś wraz z gronem pracowników naukowych Uczelni oraz CTT wzięli udział w wizycie studyjnej i spotkaniu z posłem do Parlamentu Europejskiego Czesławem Siekierskim w Parlamencie Europejskim w Brukseli.
24 III 2016 Władze Rektorskie uczestniczyły w Spotkaniu Wielkanocnym z pracownikami administracji Uczelni.
29 III 2016 Kanclerz mgr Tomasz Szanser uczestniczył w spotkaniu z Patrykiem Jaki – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
31 III 2016 Uczelniane Kolegium Elektorów spotkało się w celu zgłoszenia kandydatów na Rektora.
1 IV 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś i Kanclerz mgr Tomasz Szanser uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym spółki Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A. oraz Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o., zorganizowanym przez Wojewodę Małopolskiego Józefa Pilcha.

INNE

1 III 2016 JM Rektor wziął udział w uroczystym otwarciu biura Senatora Bogdana Klicha.

2 III 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR uczestniczył w posiedzeniu Komisji Założeń Planu – LZD w Krynicy Zdroju.

3 III 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR uczestniczył w posiedzeniu Rzeczników Dyscyplinarnych MNiSW w Warszawie.
7 III 2016 JM Rektor wziął udział w seminarium poświęconym 80 rocznicy śmierci Stanisława Nowaka, założyciela Związku Nauczycielstwa Polskiego i pierwszego prezesa. Organizatorami byli Rada Uczelniana ZNP w AGH i Zarząd Okręgu Małopolskiego ZNP.
7 III 2016 JM Rektor wziął udział w otwarciu XXIV Szkoły Zimowej Hodowców Bydła w Zakopanem.
7 III 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR przewodniczył Zespołowi ds. Studenckiego Centrum Przedsiębiorczości w Związku Uczelni InnoTechKrak w spotkaniu dotyczącym opracowania projektu kompleksowego wsparcia studentów, doktorantów, młodych pracowników nauki oraz absolwentów w zakładaniu przez nich działalności gospodarczej.

9 III 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w uroczystej inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starym Sączu, podczas której została podpisana umowa o współpracy. Uroczystości patronował Burmistrz Starego Sącza.

10 III 2016 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Krzysztof Ostrowski uczestniczył we wstępnych rozmowach z przedstawicielami Instytutu Naukowego Geodezji, Topografii i Kartografii z Czech dotyczących podpisania umowy o współpracy pomiędzy podmiotami naukowo-edukacyjnymi “Technologie geoinformacyjne” (GIT) .

10 III 2016 Kanclerz mgr Tomasz Szanser uczestniczył w podpisaniu aktu notarialnego sprzedaży akcji spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka SA.
12 III 2016 JM Rektor uczestniczył w Zebraniu Plenarnym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, podczas którego przyjęto plan odnowy na 2016 rok ze środków NFRZK.
15 III 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR uczestniczył w VIII Zimowej Szkole Leśnej, która odbyła się w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.
16 III 2016 JM Rektor oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR uczestniczyli w otwarciu XII Międzywydziałowego Turnieju Artystycznego studentów UR.
17 III 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR uczestniczył w XII Międzywydziałowym Turnieju Artystycznym studentów UR, który odbył się w Klubie Studenckim Arka.
17 III 2016 JM Rektor uczestniczył w nadzwyczajnym posiedzeniu KRSWK w sprawie aplikacji do konkursu Ustawa 2.0, które odbyło się w siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego
18-19 III 2016 Władze Rektorskie i Dziekańskie uczestniczyły w wyjazdowym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie LZD w Krynicy.
21 III 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w Dniu Otwartym Uniwersytetu Rolniczego.
22 III 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR przewodniczył Zespołowi ds. Studenckiego Centrum Przedsiębiorczości w Związku Uczelni InnoTechKrak w spotkaniu dotyczącym opracowania projektu przedsięwzięcia „Bon na przedsiębiorczość akademicką w Związku Uczelni InnoTechKrak”.
22 III 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rolnej Sejmiku Województwa Małopolskiego.
23 III 2016 Kanclerz mgr Tomasz Szanser uczestniczył w posiedzeniu Małopolskiej Rady Innowacji, które odbyło się w Małopolskim Parku Technologii Informacyjnych.
30 III 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś wziął udział w debacie edukacyjnej ZNP „Ewolucja czy rewolucja – dylematy polskiej edukacji w świetle proponowanych zmian”, która odbyła się w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
31 III 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś wziął udział w otwarciu Laboratorium Badań Technoklimatycznych Politechniki Krakowskiej.
31 III 2016 Uczelniane Kolegium Elektorów spotkało się w celu zgłoszenia kandydatów na rektora.Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 01.04.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 01.04.2016
Dokument oglądany razy: 534