RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu 1 kwietnia 2016r.


 
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.


Porządek obrad ;


1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:

a) Rektora,
b) Dziekanów.

3. Przyznanie tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie doc. dr Jurijowi Leonowi Tokarskiemu.

4. Opinia w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Wojciecha Przegona na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii.

5. Powołanie kierunku studiów o profilu kształcenia ogólnoakademickim pn. Environmental and Plant Biotechnology i określenie planowanych efektów kształcenia dla studiów II stopnia studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

6. Zatwierdzenie wzoru dyplomu Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla kierunku Weterynaria.

7. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 26 lutego 2016 r.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


                                                                          Przewodniczący Senatu

                                                               Prof. dr hab. inż. Włodzimierz SadyOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 31.03.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 31.03.2016
Dokument oglądany razy: 551