RSS
A A A
SmodBIP

Informacje o wydarzeniach w UR od 29 stycznia 2015 r. do 27 lutego 2016 r.

 


ZMARLI

inż. Marek Opozda – były pracownik administracji UR, z-ca Kanclerza


KONFERENCJE

1 II 2016 JM Rektor , Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR oraz Władze Dziekańskie i pracownicy WIPiE uczestniczyli w otwarciu XXIII Konferencji Naukowej „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie” połączonej z obchodami Jubileuszu 75-lecia urodzin prof. dr hab. Rudolfa Michałka.


11 II 2016 JM Rektor uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Media-Kultura-Dialog” poświęconej pamięci adpa Józefa Życińskiego - Metropolity Lubelskiego i DHC Uniwersytetu Jagiellońskiego w piątą rocznice śmierci.

15 II 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś wziął udział w spotkaniu Kawiarni Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności, podczas którego wykład pt: „Smog – krakowska specjalność?” wygłosiła dr hab. Anita Bokwa.

22 II 2016 JM Rektor uczestniczył w konferencji pt. „Nowa polityka miejska – implikacje dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030”, która odbyła się w Urzędzie Miasta Krakowa.


SPOTKANIA

09 II 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR uczestniczył w spotkaniu z Panią Premier RP Beatą Szydło w Kancelarii Rady Ministrów.

10 II 2016 JM Rektor wziął udział w spotkaniu Kolegium Rektorów Szkól Wyższych Krakowa, które odbyło się w Urzędzie Miasta Krakowa.

11 II 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR uczestniczył w spotkaniu Konwentu Rzeczników dyscyplinarnych
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

12 II 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR uczestniczył w spotkaniu Rady Programowej Festiwalu Nauki 2016 w Krakowie na Uniwersytecie Pedagogicznym

20-22 II 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR uczestniczył w spotkaniu Komisji powołanej przez Prezesa Rady Ministrów – Beatę Szydło, które odbyło się Białymstoku.

23 II 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu w Departamencie Nauki MNiSW.


INNE

29 I 2015 JM Rektor gościł na Balu Wydziału Inżynierii Produkcji
i Energetyki.

29 I 2015 Władze Uczelni oraz Pracownicy i Studenci gościli na Balu Uniwersytetu Rolniczego.

4 II 2016 JM Rektor uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy o współpracę pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim.

6 II 2016 JM Rektor gościł na spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Babci, Dziadka, Wnuczki i Wnuczka „W oczekiwaniu na Wiosnę” zorganizowanym przez Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego UR.

6 II 2015 JM Rektor gościł na Balu AGH w Kopalni Soli w Wieliczce.

9 II 2016 JM Rektor uczestniczył w uroczystym podpisaniu porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Uniwersytetem Rolniczym, w sprawie realizacji inwestycji grzebowiska dla zwierząt.

15 II 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w posiedzeniu ekspertów Narodowego Centrum Nauki.
Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 29.02.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 29.02.2016
Dokument oglądany razy: 608