RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu UR 26 lutego 2016r.


 
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2016 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.

Porządek obrad ;

1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:
a) Rektora,
b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Stanisława Kokoszki na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej Instytutu Inżynierii Rolniczej i Informatyki.

4. Opinia w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

5. Opinia w sprawie wniosku o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych.

6. Zatwierdzenie terminarza wyborów kolegialnych i jednoosobowych organów Uczelni oraz rozdział mandatów w poszczególnych organach kolegialnych.

7. Zalecenia Senatu w sprawie wyborów.

8. Powołanie kierunku studiów o profilu kształcenia ogólnoakademickim pn. Przetwórstwo drewna i określenie planowanych efektów kształcenia dla studiów I stopnia studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

9. Powołanie kierunku studiów o profilu kształcenia ogólnoakademickim pn. Ichtiologia i rybactwo śródlądowe i określenie planowanych efektów kształcenia dla studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

10. Opinia w sprawie analizy funkcjonowania Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia – raport Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.

11. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 29 stycznia 2016 r.

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
                                                                                     Przewodniczący Senatu

                                                                            Prof. dr hab. inż. Włodzimierz SadyOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 25.02.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 25.02.2016
Dokument oglądany razy: 531