RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 29 stycznia 2016 r.

 


Rektor poinformował, że:
- 30 grudnia 2015 r. profesor Włodzimierz Sady otrzymał tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dębno
- dr hab. Jerzy Skrzyszewski z Wydziału Leśnego został wybrany na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
- absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji p. Małgorzata Antoniak otrzymała nagrodę II stopnia Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso w kategorii najlepsze prace magisterskie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska za pracę pt. „Zmienność warunków anemometrycznych w wybranym regionie aglomeracji krakowskiej”
- Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa otrzymał uprawnienia do doktoryzowania w zakresie biotechnologii

Senat pozytywnie zaopiniował:
- zatrudnienie dr. hab. inż. Piotra Micka na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Żywienia i Dietetyki Zwierząt;
- ponowne zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Zygmunta Gila na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Hodowli Bydła Instytutu Nauk o Zwierzętach;
- ponowne zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Janusza Sowy na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Użytkowania Lasu i Drewna Instytutu Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej.

Senat powołał Uczelnianą Komisję Wyborczą.

Senat pozytywnie zaopiniował zniesienie Zakładu Chemii Biopolimerów oraz Zakładu Chemii i Syntezy Organicznej w Instytucie Chemii i Fizyki Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego.

Senat pozytywnie zaopiniował utworzenie w strukturze Wydziału Technologii Żywności Instytutu Chemii wraz z Zakładem Chemii Biopolimerów oraz Zakładem Chemii i Syntezy Organicznej.

Senat pozytywnie zaopiniował utworzenie w Instytucie Nauk Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Zakładu Chirurgii i Diagnostyki Obrazowej Zwierząt oraz Zakładu Anatomii Zwierząt i Patomorfologii.

Senat przyjął do akceptującej wiadomości informację Rektora o korekcie planu rzeczowo-finansowego na 2015 r.


Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 01.02.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 01.02.2016
Dokument oglądany razy: 1 022