RSS
A A A
SmodBIP

Informacje o wydarzeniach w UR od 21 grudnia 2015r. do 28 stycznia 2016r.

  
 


UROCZYSTOŚCI

30 XII 2015 JM Rektor otrzymał pierwszy w historii tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dębno.

26 I 2016 JM Rektor, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wzięli udział w uroczystym wręczeniu stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego.

KONFERENCJE

15 I 2016 JM Rektor i Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś wzięli udział w konferencji naukowo-technicznej poświęconej ochronie środowiska zorganizowanej przez miesięcznik AURA.

19 I 2016 Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego prof. Andrzej Lepiarczyk i Prodziekan ds. Kierunków: Rolnictwo i Ochrona Środowiska Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego prof. Bogdan Kulig uczestniczyli w seminarium pn. „Rolnictwo precyzyjne w gospodarstwach wielobranżowych – wykorzystanie technik satelitarnych” w Gołuszowicach Nowych.

SPOTKANIA

29 XII 2015 JM Rektor wziął udział w uroczystym Spotkaniu Świątecznym z pracownikami LZD w Krynicy.

29 XII 2015 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

6 I 2016 JM Rektor uczestniczył w Spotkaniu Świątecznym PSL, które odbyło się w Tarnowie.

11 I 2016 Prodziekan ds. Kierunków: Rolnictwo i Ochrona Środowiska Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego prof. Bogdan Kulig uczestniczył w spotkaniu pracowników departamentu Hodowli i ochrony roślin z przedstawicielami instytucji badawczych pracujących na rzecz rolnictwa, które odbyło się w MRiRW w Warszawie. Tematem spotkania był program badawczy dla rolnictwa ekologicznego.

13 I 2016 JM Rektor wziął udział w Spotkaniu Opłatkowym NSZZ „Solidarność”.

13 I 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu CKPŚ Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

13 I 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowo-Przemysłowej IATI we Wrocławiu.

13 I 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR spotkał się z delegacją z Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej na Ukrainie w sprawie współpracy między uczelniami.

18 I 2016 JM Rektor uczestniczył w posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia Żywność dla Przyszłości, które odbyło się w SGGW w Warszawie.

21-22 I 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w kolegium Prorektorów ds. studenckich i kształcenia uczelni przyrodniczo-technologicznych w Polsce zorganizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym.

21 I 2016 JM Rektor wziął udział w posiedzeniu Związku Uczelni InnoTechKrak, w którym uczestniczyli także starości powiatów województwa małopolskiego.

21 I 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR uczestniczył w Konwencie Rzeczników Dyscyplinarnych MNiSW w Warszawie.

22 I 2016 Władze rektorskie i dziekańskie Uczelni uczestniczyły w posiedzeniu Rady Nadzorującej CTT.

25 I 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś uczestniczył w Forum Nowej Gospodarki, zorganizowanej w AGH.

INNE

21 XII 2015 JM Rektor wziął udział w Małopolskim Spotkaniu Opłatkowym, które miało miejsce w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, a następnie w Spotkaniu Świątecznym Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie.

5 I 2016 JM Rektor uczestniczył w Przyjacielskim Kolędowaniu z okazji święta Trzech Króli w Bacówce Biały Jeleń w Iwkowej zorganizowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

6 I 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w Koncercie dla Trzech Króli, który miał miejsce w Bazylice Mariackiej w Krakowie.

9 I 2016 JM Rektor gościł na Balu Weterynarii UCMW UJ-UR.

12 I 2016 JM Rektor, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś, Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR oraz prof. Jan Pawełek wzięli udział w spotkaniu przedstawicieli centrów kompetencji w obszarze tematycznym OT-13 Środowisko „Instytutu Autostrada Technologii i Informacji”, które miało miejsce w Collegium Godlewskiego UR.

14 I 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w drugiej edycji spartakiady Domów Studenckich UR, który odbył się w Hali Sportowej UR.

16 I 2016 JM Rektor, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś oraz Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR gościli na Balu Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR.

22 I 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś uczestniczył w obchodach DNIA JEDNOŚCI UKRAINY.

22 I 2016 JM Rektor oraz Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR gościli na Balu Wydziału Leśnego UR.

23 I 2016 JM Rektor, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś gościł na Balu Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR.

24 I 2016 JM Rektor i Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR uczestniczyli w Koncercie Kolęd Chóru Uniwersytetu Rolniczego i Męskiego Chóru Środowiska Akademickiego Agricola w kościele św. Józefa w Krakowie.
Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 28.01.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 28.01.2016
Dokument oglądany razy: 600