RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu 29 stycznia 2016r.

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.

Porządek obrad ;

1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:
a) Rektora,
b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Piotra Micka na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Żywienia i Dietetyki Zwierząt.

4. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Zygmunta Gila na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Hodowli Bydła Instytutu Nauk o Zwierzętach.

5. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Janusza Sowy na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Użytkowania Lasu i Drewna Instytutu Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej.

6. Wybór Uczelnianej Komisji Wyborczej.

7. Opinia w sprawie zniesienia Zakładu Chemii Biopolimerów oraz Zakładu Chemii i Syntezy Organicznej w Instytucie Chemii i Fizyki Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego.

8. Opinia w sprawie utworzenia w strukturze Wydziału Technologii Żywności Instytutu Chemii wraz z Zakładem Chemii Biopolimerów oraz Zakładem Chemii i Syntezy Organicznej.

9. Opinia w sprawie utworzenia w Instytucie Nauk Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Zakładu Chirurgii i Diagnostyki Obrazowej Zwierząt oraz Zakładu Anatomii Zwierząt i Patomorfologii.

10. Informacja o korekcie planu rzeczowo-finansowego na 2015 r.

11. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 21 grudnia 2015 r.

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                              Przewodniczący Senatu


                                                       Prof. dr hab. inż. Włodzimierz SadyOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 26.01.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 26.01.2016
Dokument oglądany razy: 639