RSS
A A A
SmodBIP

Szóste posiedzenie Konwentu Uniwersytetu Rolniczego

 

Współpraca nauki z biznesem, pozyskiwanie środków finansowych, informacja o „InnoTechKrak” – wokół tych zagadnień toczyła się ożywiona dyskusja

Kolejne posiedzenie Konwentu UR zostało zwołane na dzień 26 września 2015 r. witając gości JM Rektor UR profesor Włodzimierz Sady przedstawił wyniki rekrutacji i zaznaczył, że pomimo odczuwalnego powszechnie niżu demograficznego Uczelnia cieszy się nadal dużym zainteresowaniem kandydatów. Podkreślił, że w znacznej mierze jest to zasługa kardy naukowej, która gwarantuje edukację na bardzo wysokim poziomie. Wyraził również przekonanie, że dzięki zacieśnianiu współpracy z podmiotami gospodarczymi dalszej poprawie podlegać będzie poziom kwalifikacji praktycznych naszych studentów.

InnoTechKrak
Pod taką nazwą funkcjonuje pierwszy w Polsce związek uczelni, który tworzą: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska i Uniwersytet Rolniczy. Historie tej inicjatywy oraz zakres współpracy zaprezentował zebranym profesor Florian Gambuś – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni. Zaznaczył on, że celem Związku nie jest konsolidacja tych uczelni, lecz zwiększenie potencjału naukowo-dydaktycznego krakowskiego ośrodka naukowego. Prowadzenie wspólnych badań i ich komercjalizacja może wpłynąć na szybszy rozwój nie tylko regionu, lecz także Polski.

NA STYKU NAUKI I BIZNESU
O możliwościach współpracy Uczeni z biznesem poinformowała Katarzyna Rybicka- członek Zarządu ds. Strategii i Rozwoju „Amplus”. Firma ta należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich firm specjalizujących się w handlem świeżymi owocami i warzywami. Posiada nie tylko najnowocześniejszą bazę magazynową, lecz również zrzesza grupę producentów rolnych. W kręgu ich strategicznego zainteresowania znajdują się podmioty mogące dostarczać produkty rolne o wysokiej jakości i powtarzalności dostaw. 30 czerwca br. „Amplus” podpisał porozumienie z Uniwersytetem Rolniczym, o czym informowaliśmy na łamach Biuletynu Informacyjnego UR 6.2015. Celem tej współpracy oprócz wspólnych przedsięwzięć naukowych będzie także praktyczna pomoc w kształceniu studentów, dokonywana w ramach praktyk i staży. Podkreśliła także gotowość do wspólnego działania z UR w kierunku utworzenia nowoczesnego laboratorium atestacji żywności – zagadnienia te spotkały się z dużym zainteresowaniem zebranych.

NOWA PRESOEKTYWA FINASOWA
Prowadzenie i komercjalizacja badań wymagają pozyskiwania środków zewnętrznych – o tym informował obecny na posiedzeniu dr inż. Marcin Kobuszewski – dyrektor Centrum Transferu Technologii UR. Zaprezentował on dostępne obecnie programy unijne i określił zakres tematyczny, w jakim mogą one pokrywać się z kierunkami badań oraz, co równie istotne, ze specyfiką działalności przedsiębiorstw reprezentowanych w Konwencie. W czasie prezentacji zachęcił ich do kontaktu osobistego lub elektronicznego z pracownikami CTT.

DYSKUSJA
Ostania część posiedzenia poświęcono na dyskusję i wymianę uwag. Obecna na posiedzeniu Dorota Niedziela – sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska podkreślała znaczenie precyzyjnego określania jakości produktów żywnościowych oraz zaznaczyła, że obowiązujące od przyszłego roku przepisy przyczynią się do zwiększenia skali sprzedaży bezpośredniej. Podkreślała także ogromny potencjał małopolskich rolników, którzy pomimo znaczącego rozdrobnienia areałów, doskonale funkcjonują na krajowym unijnym rynku. Podkreślano również znaczenie praktycznego kształcenia studentów i konieczność szerszej współpracy z przedsiębiorstwami w tym zakresie. Obecni na posiedzeniu dziekani UR zadeklarowali zacieśnienie tej współpracy.

Opracowanie: dr Szymon SikorskiOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 01.10.2015
Podpisał: Szymon Sikorski
Dokument z dnia: 01.10.2015
Dokument oglądany razy: 836