RSS
A A A
SmodBIP

Informacja o wydarzeniach w UR od 14 marca do 23 kwietnia 2015r.

 

ZMARLI

Mgr inż. Zbigniew Bobowski – emerytowany kierownik Pracowni Pomocy Naukowo-Dydaktycznych

Pani Zofia Mosaniuk – emerytowana redaktor Wydawnictwa UR


UROCZYSTOŚCI

27 III 2015 JM Rektor wziął udział w Jubileuszowym Koncercie z okazji 70-lecia Politechniki Krakowskiej, który odbył się w Filharmonii Krakowskiej.

KONFERENCJE

16 III 2015 JM Rektor wziął udział w XXIII Szkole Zimowej Hodowców Bydła w Zakopanem.

19 III 2015 Kolegium Rektorskie uczestniczyło w konferencji naukowej pt. „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden”.

21-22 III 2015 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR uczestniczyli w IV Międzynarodowej Konferencji Doktorantów „Wielokierunkowość Badań w Rolnictwie i Leśnictwie”.

8 IV 2015 JM Rektor oraz Dziekan Wydziału Technologii Żywności – prof. Teresa Fortuna wzięli udział w konferencji inaugurującej projekt „ABC zdrowego żywienia”.

17 IV 2015 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w konferencji „Czyste powietrze”, która została zorganizowana przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

21 IV 2015 JM Rektor wziął udział w VIII Krakowskich Dniach Integracji, w trakcie których odbyło się wręczenie corocznych nagród Integralia oraz podpisanie aneksu do „Porozumienia o współpracy międzyuczelnianej na rzecz studentów z niepełnosprawnością”. Tym samym Uniwersytet Rolniczy dołączył do grona Uczelni biorących udział w programie (AGH, PK, UJ, UEK, UP, UPJPII).

SPOTKANIA

17 III 2015 JM Rektor wziął udział w spotkaniu inaugurującym powstanie Polskiej Platformy Technologicznej dla Innowacji w Sektorze Ogrodniczym oraz podpisaniu umowy o jej ustanowieniu, które miało miejsce w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach.

18 III 2015 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowo-Przemysłowej IATI, które odbyło się w AGH.

26 III 2015 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu informacyjnym COST zorganizowanym w Centrum Kongresowym UR.

14 IV 2015 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w spotkaniu z wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofią Szalczyk.

18-19 IV 2015 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR uczestniczył w połączonym spotkaniu studentów studiujących w ramach programu ERASMUS+ oraz dla studentów z Kazachstanu „Integration weekend”, które miało miejsce w LZD Krynicy-Zdroju.

INNE

17 III 2015 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR uczestniczył w „Zimowej Szkole Leśnej” w Sękocinie Starym.

20-22 III 2015 Sekcja Geomatyki Koła Naukowego Leśników Wydziału Leśnego w składzie Piotr Rysiak, Karolina Zięba, Grzegorz Krok pod opieką dr hab. inż. Piotra Wężyka i dr inż. Marty Szostak otrzymała I Nagrodę w sesji „Geoinformacja” za najlepszy poster oraz szczególne wyróżnienie od firmy Esri Polska oraz PLG Lasy Państwowe podczas V Ogólnopolskiego Kopernikańskiego Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, które odbywało się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

26 III 2015 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w Targach Edukacyjnych - Festiwal Zawodów w Małopolsce zorganizowanych w Krakowie.

31 III 2015 JM Rektor został odznaczony przez Fundację Prometeusz Złotym Krzyżem za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP.

12 IV 2015 Wydział Leśny wraz z Babiogórskim, Gorczańskim, Magurskim, Ojcowskim, Pienińskim i Tatrzańskim Parkiem Narodowym oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował w krakowskim Parku Jordana Piknik Rodzinny „Poznajemy Małopolskie Parki Narodowe”. Edukatorami najmłodszych uczestników w ramach nowego programu edukacyjnego „Przyjaciel Parku Narodowego” obok pracowników parków narodowych byli studenci z trzech sekcji Koła Naukowego Leśników - Edukacji Leśnej, Geomatyki i Ornitologicznej.

13 IV 2015 JM Rektor wziął udział w Seminarium PAU, podczas którego wykład „Miejsce Polski w Europie dwóch kryzysów” wygłosił prof. Jan Vincent-Rostowski.

15 IV 2015 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w Międzyuczelnianym Przeglądzie Kabaretów Studenckich KLAMKA w Klubie Akademickim Arka.

16 IV 2015 JM Rektor wziął udział w Walnym Zgromadzeniu European University Association oraz wyborach Prezydenta i Rady EUA, które miało miejsce na Uniwersytecie w Antwerpii (Belgia).

16 IV 2015 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w Posiedzenie Konwentu Rzeczników Dyscyplinarnych MNiSW w Warszawie.

17 IV 2015 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu Rady Programowej oraz Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Nauki w Krakowie 2015 na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

17 IV 2015 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR uczestniczył w XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Hańczowej.

18 IV 2015 JM Rektor oraz Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek prof. UR wzięli udział w VII Małopolskim Konkursie Sygnalistki Myśliwskiej w Niepołomicach, podczas którego Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” zdobył główną nagrodę - Róg Zbramira.

18 IV 2015 Dziekan Wydziału Technologii Żywności – prof. Teresa Fortuna oraz Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz uczestniczyły w I Ogólnopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych Małopolskie Produkty Regionalne i Tradycyjne „Smak Gościnności 2015” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.

23 IV 2015 JM Rektor wziął udział w konferencji prasowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. utworzenia Związku Uczelni AGH-PK-UR (InnoTechKrak).Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 23.04.2015
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 23.04.2015
Dokument oglądany razy: 682