RSS
A A A
SmodBIP

Kierunki studiów

Wykaz kierunków i specjalności w UR w Krakowie – I stopień

Wydział

Kierunek

Specjalność

Rolniczo-Ekonomiczny

Rolnictwo

Agroekonomia

Agrobiologia

Agroturystyka

Zarządzanie

Zarządzanie w agrobiznesie

Ochrona Środowiska

-

Ekonomia

Ekonomika agrobiznesu

Leśny

Leśnictwo

Gospodarka leśna

Ochrona zasobów leśnych

Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym

-

Hodowli i Biologii Zwierząt

Zootechnika

Hodowla zwierząt

Hodowla i użytkowanie koni

Hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt

Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt

Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych

Rybactwo

Ichtiobiologia, gospodarka rybacka i ochrona wód

Biologia

Biologia stosowana

Inżynierii Środowiska

i Geodezji

Inżynieria Środowiska

Inżynieria sanitarna

Infrastruktura obszarów wiejskich

Inżynieria ekologiczna

Inżynieria wodna i sanitarna (niestacjonarne)

Geodezja i Kartografia

Geodezja rolna i wycena nieruchomości

Gospodarka Przestrzenna

Rozwój regionalny

Inżynieria i Gospodarka Wodna

-

Architektura Krajobrazu

-

Biotechnologii i Ogrodnictwa

Ogrodnictwo

Agroekologia i ochrona roślin

Ogrodnictwo z marketingiem

Sztuka ogrodowa

Bioinżynieria

Rośliny lecznicze i prozdrowotne

Biotechnologia

Biotechnologia stosowana

Inżynierii Produkcji

i Energetyki

Technika Rolnicza i Leśna

Technika i energetyka

Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej

Mechatronika

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Inżynieria produkcji i logistyka

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

-

Technologii Żywności

Technologia Żywności

i Żywienie Człowieka

Technologia żywności

Żywienie człowieka

Bioinżynieria i bioprocesy

Winiarstwo (niestacjonarne)

Towaroznawstwo

Towaroznawstwo żywności

Dietetyka

-

Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

-

Wykaz kierunków i specjalności w UR w Krakowie – jednolite studia magisterskie

Wydział

Kierunek

Specjalność

UCMW UJ-UR

Weterynaria

-

Wykaz kierunków i specjalności w UR w Krakowie – II stopień

Wydział

Kierunek

Specjalność

Rolniczo-Ekonomiczny

Rolnictwo

Agroekonomia

Agrobiologia

Agroturystyka

Zarządzanie

Zarządzanie w agrobiznesie

Ochrona Środowiska

Zagrożenia i ochrona ekosystemów

Monitoring ekologiczny środowiska

Kształtowanie i rewaloryzacja środowiska

Ekonomia

Ekonomika agrobiznesu

Leśny

Leśnictwo

Gospodarka leśna

Ochrona zasobów leśnych

Hodowli i Biologii Zwierząt

Zootechnika

Hodowla i użytkowanie zwierząt

Bioinżynieria rozrodu zwierząt

Żywienie i dietetyka zwierząt

Rybactwo

Akwakultura i ochrona środowiska wodnego

Biologia

Biologia stosowana

Inżynierii Środowiska

i Geodezji

Inżynieria Środowiska

Inżynieria sanitarna

Infrastruktura obszarów wiejskich

Inżynieria ekologiczna

Geodezja i Kartografia

Geodezja rolna i wycena nieruchomości

Gospodarka Przestrzenna

Rozwój regionalny

Inżynieria i Gospodarka Wodna

-

Architektura Krajobrazu

-

Biotechnologii i Ogrodnictwa

Ogrodnictwo

Agroekologia i ochrona roślin

Rośliny Warzywne

Sadownictwo

Rośliny ozdobne

Sztuka ogrodowa

Bioinżynieria

Rośliny lecznicze i prozdrowotne

Biotechnologia

Biotechnologia stosowana

Analityka biotechnologiczna

Inżynierii Produkcji

i Energetyki

Technika Rolnicza i Leśna

Inżynieria rolnicza i spożywcza

Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej

Ekoenergetyka

Mechatronika

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Inżynieria produkcji surowcowej

Infrastruktura i logistyka

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

-

Technologii Żywności

Technologia Żywności

i Żywienie Człowieka

Technologia żywności

Żywienie człowieka z dietetyką

Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

-
Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 05.02.2015
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 17.11.2009
Dokument oglądany razy: 19 095