RSS
A A A
SmodBIP

Informacje o wydarzeniach UR od 19 grudnia 2014 r. do 30 stycznia 2015 r.

 

ZMARLI

Pan Marian Skwira – wieloletni pracownik Katedry Roślin Warzywnych i Zielarskich Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

Prof. dr hab. Franciszek Kolbusz – emerytowany profesor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ekonomiki rolnictwa, długoletni pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

Prof. dr hab. inż. Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz – profesor doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie uprawy roli i roślin, długoletni pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

Dr Maria Zubek – emerytowany starszy wykładowca Instytutu Chemii i Fizyki Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego


SPOTKANIA

19 XII 2014 JM Rektor uczestniczył w Spotkaniu Opłatkowym AGH.

19 XII 2014 JM Rektor wziął udział w Spotkaniu Opłatkowym Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla.

19 XII 2014 Władze Uczelni wzięły udział w spotkaniu przedświątecznym Uniwersytetu Rolniczego z udziałem Księdza Biskupa Grzegorza Rysia.

22 XII 2014 JM Rektor oraz Prorektorzy wzięli udział w Spotkaniu Opłatkowym Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

22 XII 2014 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Florian Gambuś oraz Kanclerz mgr Tomasz Szanser wzięli udział w Małopolskim Spotkaniu Opłatkowym w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie.

22 XII 2015 JM Rektor wziął udział w Spotkaniu Opłatkowym LZD w Krynicy.

30 XII 2014 JM Rektor wziął udział w spotkaniu Klubu Seniora Mechanizacji.

5-6 I 2015 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w Spotkaniu Noworocznym LZD w Krynicy połączonym z polowaniem.

6 I 2015 JM Rektor uczestniczył w Spotkaniu Opłatkowym Polskiego Stronnictwa Ludowego.

9 I 2015 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu Dyrekcji Lasów Państwowych w Limanowej.

14 I 2015 JM Rektor oraz Prorektorzy wzięli udział w Spotkaniu Opłatkowym NSZZ Solidarność.

16 I 2015 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

17 I 2015 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w Spotkaniu Opłatkowym Członków i Sympatyków Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie. W spotkaniu uczestniczył JE Stanisław kard. Dziwisz Arcybiskup Metropolita Krakowski.

19 I 2015 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu z delegacją z Chin.

20 I 2015 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu z Raymondem Millerem z USA.

23 I 2015 JM Rektor wziął udział w Spotkaniu Wigilijnym Fundacji Prometeusz, podczas którego Zarząd Główny ZKRP nadał mu odznakę „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”.

INNE

4 I 2015 JM Rektor uczestniczył w Uniwersyteckim Koncercie Noworocznym zorganizowanym przez UJ.

9 I 2015 JM Rektor wziął udział w spotkaniu promującym książkę Piotra Sztompki i Krzysztofa Matuszka „Idea Uniwersytetu –reaktywacja”.

15 I 2015 Kanclerz mgr Tomasz Szanser wziął udział w posiedzeniu Rady Fundacji Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

16 I 2015 JM Rektor oraz Prorektorzy wzięli udział w Balu WHiBZ i Weterynarii.

19 I 2015 JM Rektor, Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wzięli udział w posiedzeniu Rady Nadzorującej CTT UR .

19 I 2015 JM Rektor uczestniczył w posiedzeniu Rady Fundacji Panteonu Narodowego.

20 I 2015 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w Koncercie Madrigalchor, który odbył się w Auli Collegium Novum.

20 I 2015 Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych mgr Magdalena Bialik wzięła udział w posiedzeniu Komisji Ochrony Krajobrazu Krakowa SKOZK.

21 I 2015 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w I Spartakiadzie Domów Studenckich.

21 I 2015 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Krzysztof Ostrowski wziął udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z powodu śmierci prof. dra hab. inż. Czesława Szafrańskiego Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

22 I 2015 Kanclerz mgr Tomasz Szanser wziął udział w uroczystym otwarciu trzeciego biura Cisco Global Services Center w Krakowie.

23 I 2015 JM Rektor, Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wzięli udział w Balu Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki.

24 I 2015 Władze Uczelni wzięły udział w Balu Uniwersytetu Rolniczego.

28 I 2015 JM Rektor wziął udział w seminarium partnerskim nt. realizacji zasady partnerstwa w systemie wdrażania funduszy europejskich.

29 I 2015 JM Rektor wziął udział w otwarciu Centrum Mediów w AGH.

29 I 2015 JM Rektor oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wzięli udział w Dniu Otwartym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

30 I 2015 JM Rektor wziął udział w Chrzcie Książki „Słowacka Małopolska”.Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 30.01.2015
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 30.01.2015
Dokument oglądany razy: 760