RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu 30 stycznia 2015r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.

Porządek obrad;

1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:
a) Rektora,
b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Doroty Zięby-Przybylskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Biotechnologii Zwierząt.

4. Opinia w sprawie zatrudnienia dr hab. Renaty Kostogrys na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Żywienia Człowieka.

5. Opinia w sprawie przekształcenia na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Katedry Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie w Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami.

6. Opinia w sprawie utworzenia na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym w Instytucie Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami: Zakładu Ekonomiki i Finansów Przedsiębiorstw oraz Zakładu Zarządzania i Marketingu.

7. Opinia w sprawie przekształcenia na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym w Instytucie Ekonomiczno-Społecznym Zakładu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa w Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa.

8. Opinia w sprawie przekształcenia na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Katedry Statystyki Matematycznej w Katedrę Statystyki i Ekonometrii.

9. Określenie efektów kształcenia dla kierunku międzynarodowych studiów magisterskich (II stopnia) pn. „International Master of Science in Horticulture” prowadzonych wspólnie z Mendel University in Brno, Faculty of Horticulture; Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Horticulture and Landscape Engeneering, od roku akademickiego 2014/2015.

10. Uzupełnienie efektów kształcenia - studia II stopnia na kierunkach prowadzonych w UR
i kończących się tytułem magistra inżyniera o efekty inżynierskie.

11. Określenie wytycznych do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

12. Zatwierdzenie Regulaminu Centrum Transferu Technologii.

13. Opinia Senatu w sprawie powołania mgr. inż. Marcina Kobuszewskiego na stanowisko dyrektora Centrum Transferu Technologii.

14. Zatwierdzenie Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

15. Informacja o korekcie planu rzeczowo-finansowego na 2014 r.

16. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dn. 19 grudnia 2014 r.

17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


                                                                          Przewodniczący Senatu


                                                                  Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 27.01.2015
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 27.01.2015
Dokument oglądany razy: 837