RSS
A A A
SmodBIP

V Posiedzenie Konwentu Uniwersytetu Rolniczego

V Posiedzenie Konwentu Uniwersytetu Rolniczego
Kraków, 27 września 2013 r.
Podczas odbywających się w ostatni weekend września I Małopolskich Targów Żywności „Zasmakuj z UR”, w zabytkowym Dworku, przy ulicy Balickiej 253 zebrał się Konwent Uniwersytetu Rolniczego. Tematyka spotkania ogniskowała się wokół trzech głównych tematów, jakimi były kwestie związane propagowaniem zdrowego stylu odżywiania, wyzwaniami stojącymi przed branżą mięsną oraz dyskusją wokół możliwości tworzenia Regionalnego Laboratorium oceny jakości próbek środowiskowych pasz i żywności w Krakowie.
W wystąpieniu Współczesny konsument – wiedza, oczekiwania, motywacje dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – prodziekan WTŻ ds. dydaktycznych i studenckich zaprezentowała zmienne mające wpływ na podejmowanie przez konsumentów decyzji o zakupie produktów żywnościowych. Wskazała, że coraz częściej wybierając produkty kierujemy się ich jakością, czytając informacje zawarte na etykiecie produktu. Jak zauważono w dyskusji, zainicjowanej przez prof. dr. hab. inż. Janusza Żmiję taką postawa kierują głównie przedstawiciele klasy średniej, gdyż dla konsumentów najniżej sytuowanych finansowo podstawowym kryterium przy wyborze nadal pozostaje cena. Pani prodziekan odniosła się również do popularnej tematyki „diety cud”, wskazując, że coraz częściej młodzi ludzie wiedzę na temat nawyków żywieniowych oraz dbałości o zdrowie czerpią bezkrytycznie z Internetu czy młodzieżowej prasy.
Drugi referat Dziś i jutro żywności pochodzenia zwierzęcego przedstawił Antoni Rączka, dyrektor Konspol-Holding Sp. z o.o. Skoncentrował się w nim na analizie wyzwań stojących przed produkcją zwierzęcą w Polsce. Z zaprezentowanych danych wynikało jasno, że na przestrzeni ostatnich lat nastąpił ogromny przyrost produkcji drobiarskiej, kosztem pogłowia wieprzowego i wołowego. Jednak, co dobitnie podkreślał popyt na białe mięso, na rynkach Zachodniej Europy, sukcesywnie zostaje już zaspokojony, co może oznaczać kłopoty dla polskich producentów drobiu. W przypadku trzody chlewnej obecny stan załamania produkcji powodowany jest nie tylko doniesieniami o chorobach tuczników, lecz także niskim poziomem doradztwa rolniczego. Obecnie znacznie lepsze od Polski wyniki w hodowli notują Niemcy i Holendrzy. Zauważono także, że koszty produkcji w Polsce rosną również na skutek niedostatecznie dużego rocznego przychowu.
Ostatnim tematem była dyskusja w sprawie zasadności utworzenia „Regionalnego Laboratorium oceny jakości próbek środowiskowych pasz i żywności w Krakowie”. Tę część referował prof. dr hab. inż. Florian Gambuś – Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką. Wprowadzenie wygłosił JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady. Obaj, na podstawie hiszpańskich doświadczeń, podkreślali zasadność powołania takiej jednostki w Krakowie. Jak podkreślali posiadanie uprawnień do wydawania certyfikatów, w przyszłości może stać się najważniejszym argumentem w dyskusji o jakości polskiej żywności. Wydarzenia polityczne mające wpływ na działania ekonomiczne, których przejawem jest wprowadzanie embarga na polską żywność pokazują, że bez posiadania własnego laboratorium, utrzymywanie eksportu zwłaszcza na rynki zewnętrzne będzie bardzo utrudnione. Zebrani zgodzili się, że Uniwersytet Rolniczy nie może być podmiotem prowadzącym takie centrum. Może natomiast służyć pomocą merytoryczną, polegająca na opracowywaniu metod analitycznych.
Po zakończeniu posiedzenia zebrani udali się na dalsza część I Małopolskich Targów Żywności.
Opracowanie: dr Szymon SikorskiOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.10.2014
Podpisał: Szymon Sikorski
Dokument z dnia: 09.10.2014
Dokument oglądany razy: 1 333