RSS
A A A
SmodBIP

Studia podyplomowe

 1. Studium podyplomowe wiedzy o Unii Europejskiej „Agro-Unia”
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Instytut Ekonomiczno-Społeczny – Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Telefon +48 12 662 43 28, 662 43 31
E-mail: zdr@ar.krakow.pl
http://wre.ur.krakow.pl/index/site/470
Kierownik Dr inż. Józef Kania

2. Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych.
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
Telefon +48 012 662 43 85
E-mail: kszur@ur.krakow.pl
http://wre.ur.krakow.pl/index/site/1364
Kierownik Prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska

3. Integrowana produkcja rolnicza
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
Telefon +48 12 662 44 00
E-mail: rrdluzni@cyf-kr.edu.pl
http://wre.ur.krakow.pl/index/site/2016
Kierownik Prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa

4. Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
Telefon +48 12 662 43 66
E-mail: kaier@ur.krakow.pl
http://podyplomowe.ur.krakow.pl/index/site/2074
Kierownik Prof. dr hab. Bogdan Kulig

5. Technologie w ochronie środowiska i retardacja jego zasobów
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków
Telefon +48 12 662 43 48
E-mail: Monika.Tabak@ur.krakow.pl
http://podyplomowe.ur.krakow.pl/index/site/2375
Kierownik Prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur

6. Studium podyplomowe użytkowania lasu i transportu leśnego
Wydział Leśny
31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46, pok.202
Telefon +48 12 662 50 86;
E-mail: rlszewcz@cyf-kr.edu.pl
http://wl.ur.krakow.pl/index/site/553
Kierownik Prof. zw. dr hab. inż. Janusz M. Sowa


7. Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny
Wydział Leśny
Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa
31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46, pok.202
Telefon + 48 012 662 50 52
E-mail: rltomek@cyf-kr.edu.pl, rlatomek@cyf-kr.edu.pl
http://wl.ur.krakow.pl/index/site/548
Kierownik Dr hab. Marek Wajdzik

8. Studium ochrony przyrody Profesora Stefana Myczkowskiego
Wydział Leśny
Instytut Bioróżnorodności Leśnej
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Telefon +48 12 662 53 36
Email: jerzy.lesinski@ur.krakow.pl ; jeles@interia.pl
http://wl.ur.krakow.pl/index/site/551
Kierownik dr hab. Jerzy Lesiński

9. Hydrologia i inżynieria leśna
Wydział Leśny
Katedra Inżynierii Leśnej (3 p. pok. 313a)
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Telefon +48 12 662 51 11, tel. kom. 784145145
E-mail k.strychalska@gmail.com
http://wl.ur.krakow.pl/Studium_podyplomowe_Hydrologia_i_inzynieria_lesna.html
Kierownik prof. dr hab. inż. Józef Suliński

10. Studium podyplomowe genetyki i selekcji drzew leśnych
Wydział Leśny
Katedra Nasiennictwa Szkółkarstwa i Selekcji Drzew Leśnych
31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 46
Telefon +48 012 662 51 26
E-mail: rlkskrzy@cyf-kr.edu.pl; rlbanach@cyf-kr.edu.pl
http://wl.ur.krakow.pl/index/site/545

11. Podyplomowe studium siedliskoznawstwa leśnego
Wydział Leśny
Katedra Gleboznawstwa Leśnego
31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 45
Telefon +48 012 662 53 38
E-mail: rllasota@cyf-kr.edu.pl
http://wl.ur.krakow.pl/index/site/555
Kierownik Dr hab. Ewa Sikorska

12. Edukacja przyrodniczo-leśna
Wydział: Leśny
Zakład: Bioróżnorodności Leśnej
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Telefon +48 662 53 64, 601 634 822, 12 662 50 53, 664 942 121
Email: eplpodyplomowe@gmail.com
http://les.ur.krakow.pl/epl/
Kierownik dr inż. Magdalena Frączek

13. Studia Podyplomowe terenów zieleni
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Katedra Roślin Ozdobnych
Al. 29 listopada 54, 31-425 Kraków
Telefon +48 12 662 52 45, 12 662 52 46 Kom.: 609 800 706
E-mail: zielen@ogr.ur.krakow.pl lub kro@ogr.ur.krakow.pl
http://www.zielen.ogr.ar.krakow.pl/
Kierownik prof. dr hab. Anna Bach

14. Studia Podyplomowe florystyka w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Katedra Roślin Ozdobnych
Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
Telefon +48 12 662 52 47, kom. 601 456 830
E-mail: ropawlow@cyf-kr.edu.pl
http://www.florystyka.ur.krakow.pl/index.php
Kierownik dr hab. Bożena Pawłowska

15. Audyting i certyfikacja energetyczna budynków
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Katedra: Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
Ul. Balicka 116 b, 31-149 Kraków
Telefon +48 12 662 46 47
E-mail: KEiAPR@ur.krakow.pl
http://wipie.ur.krakow.pl/Audyting-i-certyfikacja-energetyczna-budynkow.html

16. Systemy jakości biopaliw
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
Telefon +48 12 662 46 38, 12 662 46 40
E-mail: jaroslaw.fraczek@ur.krakow.pl, artur.wojcik@ur.krakow.pl
http://potencjaldydaktyczny.ur.krakow.pl/index/site/2092
Kierownik prof.drhab.inż. Jarosław Frączek

17. Technologie energetycznego wykorzystania roślin
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
Telefon +48 12 662 46 45
E-mail: mrkwrobel1975@gmail.com, krzysztof.mudryk@ur.krakow.pl
http://potencjaldydaktyczny.ur.krakow.pl/index/site/2093
Kierownik dr inż. Krzysztof Mudry


18. Żywienie człowieka i dietetyka
Wydział Technologii Żywności
Katedra Żywienia Człowieka
ul Balicka 122, 30-149 Kraków
Telefon +48 12 662 48 19, 608 48 41 70
Email: kasiapysz@poczta.onet.pl
http://www.wtz.ar.krakow.pl/dydaktyka/podyplom/zyw_cz/index.html
Kierownik Prof. dr hab. inż. Teresa Teresa Leszczyńska

19. Jakość żywności i systemy jej gwarantowania
Wydział Technologii Żywności
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
ul Balicka 122 (pok 1.72 i 1.66) 30-149 Kraków
Telefon +48 12 662 48 34
E-mail: b.milek@ur.krakow.pl
http://www.wtz.ar.krakow.pl/dydaktyka/podyplom/jak_zywn/index2011.html
Kierownik Prof. dr hab. Teresa Fortuna

20. Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
Wydział Technologii Żywności
Katedra/Instytut: Katedra Surowców i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
ul. Balicka 122 , 30-149 Kraków
Telefon +48 12 662-47-57
Email: ksipow@ur.krakow.pl
http://www.wtz.ar.krakow.pl/dydaktyka/podyplom/lan_bez/index.html
Kierownik Prof. dr hab. Zofia LisiewskaOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 01.10.2014
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 17.11.2009
Dokument oglądany razy: 6 922