RSS
A A A
SmodBIP

IV posiedzenie Konwentu Uniwersytetu Rolniczego

IV posiedzenie Konwentu Uniwersytetu Rolniczego
Paczyna, Mikołów, 30 czerwca 2014 r.
Tym razem, na zaproszenie Stanisława Dąbrowy – członka zarządu województwa śląskiego, Konwent obradował na Śląsku. Sesja wyjazdowa dała możliwość do lepszego poznania potencjału gospodarczego ziemi śląskiej.
Pierwszym punktem spotkania była wizyta studyjna w kompleksie produkcyjnym Grupy Producentów Owoców i Warzyw Klimowicz Sp. z o.o. Zbigniew Klimowicz – prezes Zarządu Grupy zapoznał gości z historią zakładu oraz zaprosił do zwiedzenia. Na wszystkich gościach ogromne wrażenie wywarł poziom automatyzacji produkcji, jak również bardzo wysokie standardy dotyczące jakości produkcji. Wojciech Kozak – wicemarszałek województwa małopolskiego, wiceprzewodniczący Konwentu UR, podzielił się z zebranymi doświadczeniami z zakresu stosowania w podobnych zakładach technologii z zakresu odnawialnych źródeł energii.
Następnie obrady przeniosły się do siedziby Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie. Po przywitaniu zebranych JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady wręczył nominację na członka Konwentu UR dla Pawła Jarczewskiego prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. W jego imieniu nominację oraz Medal Sześćdziesięciolecia Uniwersytetu Rolniczego odebrał Piotr Karaś członek Rady Nadzorczej „Agrochem” Sp. z o.o. W akcie nominacji uczestniczył Wojciech Kozak – wicemarszałek województwa małopolskiego, wiceprzewodniczący Konwentu UR.
Pierwszy referat poświęcony tematyce programów rolniczych i środowiskowych w rozwoju województwa śląskiego wygłosił Jerzy Motłoch – dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Skupił się on głównie na programie „Owca plus”, który zakłada zwiększenie pogłowia owiec i wykorzystanie ich, jako „naturalnej kosiarki” na wałach rzecznych. W dyskusję włączył się również Wojciech Kozak, który wskazał, że podobny program wprowadzany jest w Małopolsce. Zauważył ponadto, że istnieje obecnie możliwość szerokiego stosowania wełny owczej w charakterze materiału izolacyjnego, gdyż jak podkreślił występujące coraz częściej alergie znacząco ograniczyły wykorzystanie wełny i skór owczych w przemyśle tekstylnym. Dostrzegł również pilną potrzebę promowania produktów regionalnych. Wskazał także na konieczność ponownej pracy legislacyjnej nad przepisami dotyczącymi uboju rytualnego. Zebrani zgodzili się, że zwłaszcza w realizacji programu „Owca plus” interesy Małopolski i Śląska są zbieżne.
Drugi referat, poświęcony programom dla terenów leśnych w rozwoju województwa śląskiego, wygłosił dr inż. Kazimierz Szabla – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Prezentując zarówno historyczne jak obecne aspekty współpracy z naukowcami UR zaznaczył, że działania te przynoszą znaczące efekty, widoczne zwłaszcza w coraz skuteczniejszym odtwarzaniu drzewostanów na Śląsku. Dokonał również charakterystyki działań służących niwelowaniu szkód powodowanych przez przemysł. Jako ciekawostkę podał, sukcesy obserwowane w zakresie szkółkarstwa, w tym szczególnie mikoryzacji.
Charakterystyki możliwej współpracy Uniwersytetu Rolniczego z województwem śląskim dokonał dr hab. inż. Robert Witkowicz – pełnomocnik rektora ds. współpracy z województwem śląskim. Zapewnił on zebranych, że z chęcią będzie uczestniczył w wymianie informacji.
W czasie dyskusji zebrani zgodzili się, że należy zacieśnić współpracę na linii uczelnia-samorząd lokalny oraz uczelnia-gospodarka. Jako przykłady przywoływano współpracę w zakresie melioracji, zagospodarowania przestrzennego, jak również w odniesieniu do możliwości realizowania praktyk studenckich. Prezes Klimowicz zaznaczył, że już teraz jest otwarty na taką współpracę.
Podsumowując zebranie JM Rektor UR profesor Włodzimierz Sady podziękował za gościnę i cenną wymianę informacji. Podkreślił także, że jest przekonany, że relacje te będą w przyszłości nadal rozwijane.

Opracowanie: dr Szymon SikorskiOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 08.07.2014
Podpisał: Szymon Sikorski
Dokument z dnia: 08.07.2014
Dokument oglądany razy: 1 995