RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.03.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Informacje Ogólne

UNIWERSYTET ROLNICZY im. HUGONA KOŁŁĄTAJA w KRAKOWIE
UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest uczelnią publiczną prowadzącą działalność na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
1. został utworzony Uchwałą Nr 565 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1953 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie (M.P. Nr A-79, poz. 935),

2. następnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 września 1972 r. w sprawie zmiany nazwy wyższych szkół rolniczych (Dz.U. Nr 41, poz. 267) jej nazwa została zmieniona na Akademię Rolniczą w Krakowie,

3. po czym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 1978 r. w sprawie zmiany nazwy Akademii Rolniczej w Krakowie (Dz.U. Nr 22, poz. 99) ustalono nazwę „Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”.

4. Ustawą z dnia 7 lutego 2008 r. o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym (Dz.U. Nr 52, poz. 300) uczelnia otrzymała nazwę „Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”.


 


al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. /012/ 662-42-44, fax /012/ 633-62-45

http://ur.krakow.pl

NIP: 675-000-21-18
REGON: 000001815

Konto Uniwersytetu Rolniczego:
Bank BPH 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293

__________________________________________________________

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
__________________________________________________________


Liczba kierunków studiów i specjalności:

 • stacjonarne I stopnia
  • kierunki: 19 inżynierskich, 3 licencjackie
  • specjalności: 33 inżynierskich, 3 licencjackie
 • niestacjonarne I stopnia
  • kierunki: 11 inżynierskich, 2 licencjackie
  • specjalności: 12 inżynierskich, 2licencjackie
 • stacjonarne II stopnia
  • kierunki –16, specjalności - 37
 • niestacjonarne II stopnia
  • kierunki - 11, specjalności - 16
 • stacjonarne III stopnia ( studia doktoranckie) - 8
 • niestacjonarne III stopnia (studia doktoranckie) - 8

Liczba studiów podyplomowych - 28

Liczba studentów

Ogółem – 11165

 • studia stacjonarne I stopnia - 7368
 • studia stacjonarne II stopnia - 1465
 • studia stacjonarne jednolite magisterskie - 111
 • studia niestacjonarne I stopnia - 1655
 • studia niestacjonarne II stopnia - 566


Liczba słuchaczy

 • studia doktoranckie - 145
 • studia podyplomowe - 430


Liczba pracowników (stan na 30 czerwca 2008 r.)

Ogółem – 1390

 • nauczyciele akademiccy – 742, w tym:
  • profesorowie tytularni - 131
  • doktorzy habilitowani - 96
  • doktorzy - 469
  • magistrzy - 46
 • pracownicy nie będący nauczycielami - 648, w tym:
  • administracja - 196
  • pracownicy biblioteczni - 27
  • pracownicy techniczni - 287
  • obsługa - 138

AktualnościOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 28.03.2014
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 17.11.2009
Dokument oglądany razy: 269 271