RSS
A A A
SmodBIP

Informacje o wydarzeniach w UR w od 13 grudnia 2013r. do 30 stycznia 2014r.

Informacje o wydarzeniach w UR   od 13 grudnia 2013r. do 30 stycznia 2014r.
 

UROCZYSTOŚCI

5 I 2014 JM Rektor, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w Wigilii Święta Trzech Króli w Iwkowej.

KONFERENCJE
13 I 2014 JM Rektor wziął udział w seminarium PAU, podczas którego Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzek wygłosił wykład pt.: „Czy Kościół ma jeszcze jakąś rolę do spełnienia w procesie edukacji patriotycznej”.

22 I 2014 JM Rektor wziął udział w Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, które się odbyło w Ośrodku Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego.

SPOTKANIA

17 XII 2013 Władze UR wzięły udział w spotkaniu przedświątecznym społeczności Uczelni z Księdzem Biskupem Grzegorzem Rysiem.

18 XII 2013 JM Rektor wziął udział w spotkaniu opłatkowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

18 XII 2013 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu opłatkowym Głównej Dyrekcji Lasów Państwowych w Sękocinie Starym.

18 XII 2013 JM Rektor oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wzięli udział w spotkaniu opłatkowym Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

18 XII 2013 JM Rektor wziął udział w spotkaniu opłatkowym Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

18 XII 2013 JM Rektor wziął udział w Małopolskim Spotkaniu Opłatkowym.

19 XII 2013 JM Rektor wziął udział w spotkaniu opłatkowym Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

30 XII 2013 JM Rektor wziął udział w spotkaniu opłatkowym w LZD w Krynicy.

6 I 2014 JM Rektor wziął udział w spotkaniu opłatkowym PSL w Tarnowie.

8 I 2014 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu dotyczącym akcji COST (European Cooperation in Science and Technology).

9 I 2014 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu z delegacją Uniwersytetu Ekologicznego z Odessy.

9 I 2014 Władze Uczelni wzięły udział w spotkaniu opłatkowym Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” UR.

13-15 I 2014 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu Prorektorów ds. Nauki Grupy Wyszehradzkiej
w Labod na Węgrzech.

21 I 2014 JM Rektor oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wzięli udział w spotkaniu Fundacji Uniwersytetu Rolniczego.

INNE

17 XII 2013 Władze UR wzięły udział w III Posiedzeniu Konwentu UR.
5 I 2014 JM Rektor, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR oraz Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Florian Gambuś wzięli udział w Koncercie Noworocznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

15 I 2014 JM Rektor, Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt prof. Czesław Klocek oraz Kanclerz wzięli udział w otwarciu sali anatomii kierunku Weterynaria.

16 I 2014 Władze Uczelni wzięły udział w Dniu Otwartym UR.

18 I 2014 JM Rektor oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wzięli udział w Balu Technologa Żywności UR.

20 I 2014 JM Rektor uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy do projektu Chmura Edukacyjna przez Rektora AGH i Marszałka Województwa.

20 I 2014 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu Prorektorów ds. Nauki uczelni krakowskich
w Collegium Novum UJ.

24 I 2014 JM Rektor wziął udział w Wieczorze Karnawałowym w Klubie Buda.

25 I 2014 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w Balu Leśnika UR.

25 I 2014 JM Rektor wziął udział w Balu AGH.

27 I 2014 JM Rektor oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w Targach Edukacyjnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Centrum Education USA w Centrum Kongresowym UR.

29 I 2014 JM Rektor oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich wzięli udział w uroczystym rozdaniu stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendiów dla studentów z Własnego Funduszu Stypendialnego UR oraz Fundacji UR.

30 I 2014 JM Rektor oraz Prorektorzy wzięli udział w spotkaniu Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego w sprawie kierunku Weterynaria.Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 30.01.2014
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 30.01.2014
Dokument oglądany razy: 1 616