RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu dniu 8 listopada 2013r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 8 listopada 2013 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.

Porządek obrad;

1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:
a) Rektora,
b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Olgi Szeleszczuk na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt.

4. Opinia w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. Urszuli Litwin na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii.

5. Opinia w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Moniki Wszołek na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych.

6. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dra hab. inż. Wojciecha Ząbeckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej.

7. Opinia w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni.

8. Informacja o wykonaniu planu rzeczowo-finansowego za 9 miesięcy 2013 r.

9. Opinia w sprawie założeń do planu rzeczowo-finansowego na 2014 r.

10. Zatwierdzenie kosztów wydzielonych na 2014 r.

11. Opinia w sprawie sprzedaży prawa własności zabudowanej budynkiem działki ewidencyjnej Nr 883/9 o pow. 0,1865 ha obr. 0006 Poręba Spytkowska gmina Brzesko, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr TR1B/000061117/7 i anulowania uchwały Nr 112/2008 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w dnia 31 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż obecnym najemcom lokali mieszkalnych w budynku położonym na działce ewidencyjnej Nr 883/9 o pow. 0,1865 ha obr. 0006 Poręba Spytkowska gmina Brzesko, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr TR1B/000061117/7.

12. Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki Nr 7 oraz 9 położonej w Krakowie obręb 20 Krowodrza, objętej księgą wieczystą KR1P/00410797/5, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.

13. Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki Nr 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 obr. 48 Krowodrza KW Nr KR1P/00338361/1, oraz Nr 116 obr 51 Krowodrza KW Nr KR1P/00356656/8, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna.

14. Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki Nr 82 i 339 obr. 48 Krowodrza, dla których Sąd rejonowy dla Krakowa – Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00149524/0, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna.

15. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Senatu w dniu 27 września oraz 25 października
2013 r.

16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                         Przewodniczący Senatu

                                                                Prof. dr hab. inż. Włodzimierz SadyOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 05.11.2013
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 05.11.2013
Dokument oglądany razy: 1 231