RSS
A A A
SmodBIP

Studia doktoranckie

Studium Doktoranckie Uniwersytetu Rolniczego zostało powołane decyzją Senatu akademickiego 28 grudnia 1995 roku. Studia doktoranckie trwają 4 lata, mają charakter stacjonarny i niestacjonarny. Umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora na wszystkich wydziałach uczelni. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem magistra, magistra inżyniera lub lekarza weterynarii będące absolwentami uczelni rolniczych oraz kierunków przyrodniczych innych uczelni.

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego:

 1. doktora nauk rolniczych, w zakresie:
  • agronomii
  • zootechniki
  • rybactwa
  • kształtowania środowiska
  • ogrodnictwa
  • inżynierii rolniczej
  • technologii żywności i żywienia
 2. doktora nauk leśnych, w zakresie
  • leśnictwa

Kierownikiem Studium Doktoranckiego jest prof. dr hab. Janusz Rząsa (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt), który jest jednocześnie przewodniczącym Rady Programowej. Pozostali członkowie rady to:

dr hab. Alicja Michalik - przedstawiciel Rektora UR
prof. dr hab. Czesława Jasiewicz (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)
prof. dr hab. Krzysztof Boroń (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)
prof. dr hab. Małgorzata Skrzypczyńska (Wydział Leśny)
prof. dr hab. Stanisław Mazur (Wydział Ogrodniczy)
dr hab. Bogusław Cieślikowski (Wydział Agroinżynierii)
prof. dr hab. Paweł Pisulewski (Wydział Technologii Żywności)

Nabór na studia odbywa się raz w roku w pierwszej połowie września (ogłoszenie rekrutacji na początku czerwca). Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego o charakterze konkursowym, na który składa się ustny egzamin z języka obcego oraz rozmowa kwalifikacyjna w zakresie tematyki związanej z przyszłą pracą doktorską kandydata.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się z dniem 1 października każdego roku.

Szczegółowe informacje udzielane są w sekretariacie Studium Doktoranckiego prowadzonym przez Annę Domagałę.

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, pok. 102 (wysoki parter)
tel.: (012) 662 43 22
e-mail: studdr@ar.krakow.plOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 17.11.2009
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 17.11.2009
Dokument oglądany razy: 5 406