RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu w dniu 28 czerwca 2013r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.

Porządek obrad ;

1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:
a) Rektora,
b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dra Bohdana Cherkesa na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu.

4. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia dr hab. Barbary Krzysztofik, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej Instytutu Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych.

5. Opinia w sprawie przekształcenia Stacji Doświadczalnej Katedry Hodowli Koni oraz Stacji Doświadczalnej Katedry Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny w Rząsce
w Centrum Badawcze i Edukacyjne Wydziału Hodowli i Biologii w Rząsce.

6. Uchwała w sprawie rodzajów i wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014.

7. Stwierdzenie zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego z Ustawą i Statutem Uczelni.

8. Określenie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie prowadzone w formie indywidualnego toku studiów w języku angielskim.

9. Uchwalenie Regulaminu studiów doktoranckich prowadzonych w formie indywidualnego toku studiów w języku angielskim.

10. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2013 r.

11. Opinia w sprawie sprzedaży prawa własności działki ewidencyjnej Nr 409/34 o pow. 0,04 ha obr 0004 Mochnaczka Wyżna, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą
nr NS1M/00016032/6, na rzecz właściciela działki nr 43 obr 0004 Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój.

12. Opinia w sprawie sprzedaży prawa własności działki ewidencyjnej Nr 409/35 o pow. 0,03 ha obr 0004 Mochnaczka Wyżna, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą
nr NS1M/00016032/6, na rzecz właściciela działki nr 42/9 obr 0004 Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój.

13. Opinia w sprawie sprzedaży prawa własności działki ewidencyjnej Nr 409/36 o pow. 0,02 ha obr 0004 Mochnaczka Wyżna, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00016032/6, na rzecz właściciela działki nr 42/10 obr 0004 Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica – Zdrój.

14. Opinia w sprawie sprzedaży prawa własności działki ewidencyjnej Nr 386/5 o pow. 0,0254 ha obr 0001 Krynica - Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą
nr NS1M/00014942/4, na rzecz właściciela działek nr 292 i 291/1 obr 0001 Krynica-Zdrój.

15. Opinia w sprawie sprzedaży prawa własności działki ewidencyjnej Nr 386/6 o pow. 0,0488 ha obr 0001 Krynica - Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą
nr NS1M/00014942/4, na rzecz właściciela działek nr 291/2 i 290 i 289 obr 0001 Krynica-Zdrój.

16. Opinia w sprawie sprzedaży prawa własności działki ewidencyjnej Nr 386/7 o pow. 0,0790 ha obr 0001 Krynica - Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą
nr NS1M/00014942/4, na rzecz właściciela działki nr 288 obr 0001 Krynica-Zdrój.

17. Opinia w sprawie sprzedaży prawa własności działki ewidencyjnej 2432/5 o pow. 0,0304 ha obr 0001 Krynica - Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00014942/4, na rzecz właściciela działek nr 1771 obr 0001 Krynica-Zdrój.

18. Opinia w sprawie sprzedaży prawa własności działki ewidencyjnej 2432/4 o pow. 0,0743 ha obr 0001 Krynica - Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00014942/4, na rzecz właściciela działek nr 1770 obr 0001 Krynica-Zdrój.

19. Wyrażenie zgody na obciążenie hipoteką zabudowanej działki Nr 559 o pow. 3,8218 ha obr 002 Krynica – Wieś, stanowiącej własność Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie utworzy nową księgę wieczystą, po odłączeniu działki Nr 559 z księgi wieczystej Nr NS1M/00006010/3.


20. Wyrażenie zgody na obciążenie hipoteką działki Nr 101 o pow. 0,5745 ha obr 002 Krynica – Wieś, stanowiącej własność Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie utworzy nową księgę wieczystą, po odłączeniu działki Nr 101 z księgi wieczystej Nr NS1M/00006010/3.

21. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 17 maja 2013 r.

22. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                Przewodniczący Senatu

                                                                       Prof. dr hab. inż. Włodzimierz SadyOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 25.06.2013
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 25.06.2013
Dokument oglądany razy: 1 419