RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR w dniu 15 marca 2013 r.

 


Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli: dr inż. Jadwiga  Nowakowska-Moryl – emerytowana pracownica Wydziału Leśnego, mgr Jan Sowa – emerytowany lektor języka francuskiego. Senat uczcił ich pamięć chwilą ciszy.
Rektor wręczył listy gratulacyjne: prof. Wiesławowi Musiałowi mianowanemu na stanowisko profesora zwyczajnego oraz studentkom naszej Uczelni: Annie Figurze z Wydziału Leśnego z okazji zdobycia Złotego Medalu w kategorii espoir na Mistrzostwach Świata w Skialpinizmie i Katarzynie Broniatowskiej z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR z okazji zdobycia brązowego medalu w biegu na 1500 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce.

Senat pozytywnie zaopiniował:
  ponowne zatrudnienie prof. dra hab. Karola Kukuły na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Statystyki Matematycznej,
  zwolnienie mgr inż. Krzysztofa Ziółkowskiego ze stanowiska kanclerza,
  wnioski o przyznanie nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: prof. dr. hab. Kazimierzowi Kosiniakowi-Kamyszowi (za całokształt dorobku) i dr. inż. Andrzejowi Kwincie (za osiągnięcia organizacyjne – II stopnia),
  wniosek o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych,
  zmianę nazwy „Katedry Dendrometrii” na „Katedrę Biometrii i Produkcyjności Lasu”.

Senat uchwalił:
 - umieszczenie na terenie Wydziału Ogrodniczego popiersia prof. dr hab. Tadeusza Wojtaszka,
  - nadanie sali wykładowej nr III w budynku Wydziału Leśnego przy al. 29 Listopada 46 w Krakowie imienia prof. dra hab. Stefana Myczkowskiego i wmurowania tablicy pamiątkowej.

Senat zatwierdził:
Regulamin Pracy Senatu                                                                                                                 Ramowy Regulamin Pracy Komisji Senackich.

Senat uchwalił zmiany w Statucie Uczelni.

Senat pozytywnie zaopiniował zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni.

Senat określił kierunek studiów I stopnia „Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym” na Wydziale Leśnym od roku akademickiego 2013/2014 wraz z efektami kształcenia.

Senat zmienił uchwałę Senatu nr 61/2012 z dn. 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia rodzajów i wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 21.03.2013
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 21.03.2013
Dokument oglądany razy: 1 848